چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۲۶ ۶۴۱
چچ
معرفی پارامترهای مهم اقلیمی قابل استخراج از داده‌ های سنجش از دور ماهواره‌ ای

معرفی پارامترهای مهم اقلیمی قابل استخراج از داده‌ های سنجش از دور ماهواره‌ ای


مهمترین پارامترهای مهم اقلیمی قابل استخراج از داده‌های سنجش از دور ماهواره ای عبارتند از:آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات