دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۴۰ ۶۵
چچ
جلسه‌ی شروع اولین بسته‌ی پروژه های کاربردی DSSP و نشست مرور گزارشات امکان‌ سنجی پروژه های کاربردی بنگلادش و مغولستان

جلسه‌ی شروع اولین بسته‌ی پروژه های کاربردی DSSP و نشست مرور گزارشات امکان‌ سنجی پروژه های کاربردی بنگلادش و مغولستان

The Kick-off Meeting
of the First Batch of DSSP Application Projects
and the Review Meeting of FSRs on DSSP Application Projects
of Bangladesh and Mongolia

6-8 April, 2021
Virtually


جلسه‌ی شروع اولین بسته‌ی پروژه های کاربردی DSSP و نشست مرور گزارشات امکان‌سنجی پروژه های کاربردی بنگلادش و مغولستان به صورت مجازی از 6 تا 8 آوریل 2021 (16 تا 18 فروردین 1400) برگزار شد. نمایندگان بنگلادش، چین، ایران، مغولستان، پاکستان، پرو، تایلند و ترکیه در این جلسه شرکت داشتند. دبیرکل اپسکو، خانم Yu Qi، ضمن خوشامد گویی به نمایندگان اعضا و قدردانی به دلیل حضور در جلسه، مختصری از سوابق پروژه را ارائه نمود. وی همچنین از تمام مدیران پروژه به منظور همکاری موثرشان در پروژه ها تقدیر کرد. همچنین ایشان تمام کارشناسان و متخصصین را تشویق نمودند تا ضمن توسعه‌ی همکاری‌ها، دانش و تجربیات خود را در حوزه‌ی کاربردهای فضایی به اشتراک بگذارند


جلسه‌ی شروع اولین بسته‌ی پروژه های کاربردی DSSP


آقای Xu Yansong مدیر کل دپارتمان خدمات داده ای و اجرای برنامه ها، آقای همایون کبیر، معاون مدیر کل دپارتمان مالی و اداری و آقایان دکتر Shi Jiancheng، دانشمند و محقق ارشد مرکز علوم فضایی ملی (CAS) به عنوان اعضاء تیم مدیریت پروژه در این جلسه حضور داشتند. اسناد مدیریت پروژه های کشورهای چین، ایران، پاکستان، پرو، تایلند و ترکیه به شرح زیر ارائه شد:


  • China:

“Disaster Management System Development and Application Based on Wide Band Multispectral Remote Sensing Data”

  • Iran:

“Establishing and Operating Flood Monitoring and Warning System Using Satellite Imageries”

  • Pakistan:

“Mangrove Watch from Space”

  • Peru:

“Spectral Characterization of Forest Cover for the Evaluation of Amazonian Ecosystems”

  • Thailand:

“Air Pollution Assessment using Satellite Data: A Case Study of Greater Bangkok”

  • Turkey:

“Context-Based Satellite Imagery Search Engine”


مقرر گردید، پس از امضا قرارداد اجرای این پروژه‌ها توسط مقام ارشد فضایی هر یک از کشورها، اسناد مدیریت پروژه به منظور تصویب نهایی به جلسه مدیران ارشد اپسکو فرستاده شود.


اسناد مطالعه امکان‌سنجی دو پروژه جدید مربوط به کشورهای مغولستان و بنگلادش به شرح زیر ارائه و مورد دفاع قرار گرفت و مقرر شد این اسناد نیز به منظور تصویب به نشست مدیران ارشد اپسکو ارسال گردد.


  • Bangladesh:

“Investigation on the Applicability of Microwave and Optical Satellite Images for Assessment of Major Crop Acreages at Early Stage of Crop Life Cycle”

  • Mongolia:

“Wildfire monitoring of natural disaster and its risk assessment using remote sensing methods in Mongolia”


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات