جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴ ۵۱
چچ
استاندارد ISO 15739:2017 ( اندازه‌ گیری نویز در دوربین‌ های الکترونیکی)

استاندارد ISO 15739:2017 ( اندازه‌ گیری نویز در دوربین‌ های الکترونیکی)

یکی از اولین اقدامات ضروری در فعالیت‌ های فضایی، تعریف و تبیین استانداردهای جامع، کامل، مانع، ذوابعاد، دارای وحدت نظر بین عموم متخصصین این حوزه و مبتنی بر مستدلات علمی و تجربی است. سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO معتبرترین مرجع تدوین و انتشار استانداردهای جهانی می‌ باشد که برخی از این استانداردها را در حوزه مفاهیم کالیبراسیون سنجنده های فضایی در اختیار عموم قرارداده است. یکی از مهم‌ترین پارامترهای این حوزه نویز یا نوفه می‌ باشد.
نویز یکی از ویژگی‌ های مهم سیستم‌ های عکاسی الکترونیکی است. اندازه‌گیری نویز دوربین در این سند با استفاده از تکنیک‌ های تجزیه‌ و تحلیل رقومی در حوزه دیجیتال انجام می‌ شود. ازآنجاکه عملکرد نویز یک سنسور تصویر ممکن است به‌ طور قابل‌ توجهی با زمان نوردهی و دمای کار متفاوت باشد، شرایط عملکرد استاندارد نیز مشخص‌ شده است. میزان نویز موجود در نمایش خروجی به نویز موجود در داده‌ های تصویر ذخیره‌ شده و تقویت یا افزایش کنتراست اعمال‌ شده در داده‌ ها در تولید خروجی بستگی دارد. میزان نویز در میزان روشنایی در سیستم‌های تک باند یا چند طیفی متفاوت است؛ بنابراین، این سند این فاکتورها را در اندازه‌ گیری و نحوه گزارش اندازه‌ گیری نویز دوربین بیان می‌ کند. این سند به همراه پنج پیوست ارائه‌ شده است.
پیوست A روش تعیین نویز دوربین را با استفاده از نمونه‌ گیری مشخص می‌ کند. فهم نویز موجود در یک تصویر و تحلیل آن بستگی به فاصله مشاهده نمونه، فرکانس فضایی و شرایط مشاهده و ثبت، رنگ و تراکم نمونه‌ ها دارد. پیوست B روشی را برای اندازه‌ گیری سطح قابل‌ رؤیت نویز با استفاده از یک مدل بصری با استفاده از تحلیل چشمی کاربر به‌عنوان روشی برای وزن دهی اجزای طیفی نویز توصیف می‌ کند. روشی برای از بین بردن تغییرات فرکانس پایین در نتایج داده‌ های ضمیمه (به‌عنوان‌مثال نتیجه حاصل از سایه ایجاد شده از تابش) در پیوست C آورده شده است. یک روش توصیه‌ شده گام‌ به‌ گام برای تعیین نسبت سیگنال به نویز و بهره افزایشی در ضمیمه D آورده شده است. در ضمیمه E، توصیه‌ هایی برای شرایط مشاهده عملی خروجی‌ های مختلف ارائه‌ شده است.


اندازه‌گیری نویز در دوربین‌های الکترونیکی


نسخه سوم سند شماره ISO 15739 کمیته فتوگرامتری ISO/TC 42 سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO در ماه می سال 2017 در سی‌ و یک صفحه منتشرشده و از طریق لینک ذیل در اختیار عموم قرارگرفته است.


ISO 15739:2017آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات