شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹ ۷۷
چچ
استاندارد ISO 19101-1:2014 (اطلاعات جغرافیایی- مدل مرجع. بخش 1: اصول)

استاندارد ISO 19101-1:2014 (اطلاعات جغرافیایی- مدل مرجع. بخش 1: اصول)

در این نگارش به معرفی استانداردها و دستورالعمل‌های حوضه فناوری سنجش از دور و اطلاعات مکانی شامل ISO 19101-1:2014 پرداخته شده است.

ISO 19101-1:2014 Geographic information — Reference model — Part 1: Fundamentals
اطلاعات جغرافیایی- مدل مرجع. بخش 1: اصول


فراتر از نیازها در کاربردهای سنتی اطلاعات جغرافیایی دیجیتال، کاربران فن‌آوری اطلاعات بر این موضوع صحه می‌گذارند که نمایه‌سازی (indexing) بر اساس مکان در سازماندهی و استفاده از داده دیجیتال بسیار حیاتی است.


معرفی استانداردها و دستورالعمل‌های حوضه فناوری  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و اطلاعات مکانی


امروزه داده‌های دیجیتال از چندین منشا مختلف به مکان‌ ها نمایه‌ سازی می‎شوند و در برنامه‌ های مختلف مورد استفاده قرار می‌ گیرند. چنین داده‌ هایی در حال حاضر به صورت گسترده از طریق وب، توزیع و به اشتراک گذاشته شده است. در حقیقت، شبکه اینترنت منبع مهم دانش است که در آن اطلاعات جغرافیایی نقش مهمی ایفا می‌کنند. بنابراین استانداردسازی در حوزه اطلاعات جغرافیایی امروزی ضرورتی در حمایت و تسهیل اشتراک‌گذرای و استفاده از اطلاعات جغرافیایی از منابع مختلف است. فرآیند استاندارد‌سازی در اطلاعات جغرافیایی یک کار پیچیده است که جنبه‌های مختلفی را مدنظر قرار می‌‌ دهد و تعریف سازگاری (interoperability) اطلاعات جغرافیایی، نوع‌داده‌ های پایه مانند اطلاعات مکانی و زمانی، قوانین مدل‌سازی، معناشناسی پدیده‌ های دنیای واقعی، فراداده‌ها، خدمات و ... را شامل می‌شود. به همین ترتیب، برای نیل به این هدف به صورت یکپارچه و سازگار، یک مدل مرجع مورد نیاز است. یک مدل مرجع در اطلاعات جغرافیایی متشکل از یک دیدگاه جامع است که توصیف انتزاعی عناصری را تشکیل می‌ دهد که ممکن است زمینه اطلاعات جغرافیایی و روابط متقابل آنها را تشکیل دهند. یکی از اهداف اصلی این مدل مرجع، تعریف و توصیف سازگاری اطلاعات جغرافیایی، سیستم آدرس‌ دهی و سطوح نحوی، ساختاری و معنایی است. از این رو تعریف سازگاری اطلاعات جغرافیایی به عنوان زیربنایی برای استانداردسازی اطلاعات جغرافیایی عمل می‌کند. سازگاری سهم بسزایی در:

  • افزایش درک و استفاده از اطلاعات جغرافیایی
  • افزایش دسترسی، یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات جغرافیایی
  • ارتقاء استفاده کارآمد، موثر و اقتصادی از اطلاعات جغرافیایی دیجیتال و سیستم‌ های سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط
  • فعال‌سازی رویکردی واحد برای بررسی مشکلات زیست محیطی و انسانی در سطح جهان

دارد.


معرفی استانداردها و دستورالعمل‌های حوضه فناوری  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و اطلاعات مکانی


این قسمت از ISO 19101 مدل مرجع ISO را که با اطلاعات جغرافیایی سروکار دارد تعریف می‌کند. این مدل مرجع، راهنمایی برای ساختاردهی استاندارد های اطلاعات جغرافیایی فراهم می‌ آورد به صورتی که استفاده جامع از اطلاعات جغرافیایی دیجیتال را امکان‌ پذیر سازد. این قسمت اصول استاندارد سازی در اطلاعات جغرافیایی شامل توصیف، مدیریت و خدمات و چگونگی ارتباط آنها برای پشتیبانی از سازگاری در حوزه اطلاعات جغرافیایی و فراتر از آن برای اطمینان از سازگاری با سایر جوامع اطلاعاتی را بیان می‌ کند. به عبارت دیگر، این قسمت از ISO19101 چشم‌اندازی برای استاندارد‌سازی اطلاعات جغرافیایی که از طریق آن امکان تلفیق اطلاعات جغرافیایی با انواع دیگر اطلاعات و بالعکس وجود داشته باشد، را توسعه می‌دهد. توصیف مدل مرجع توسط یک چارچوب مفهومی، پشتیبانی می‌شود. چارچوب مفهومی سازوکاری برای ساختاردهی حوزه فعالیت استاندارد سازی در اطلاعات جغرافیایی مطابق با اصل سازگاری است. این چهارچوب جنبه‌های مختلف استاندارد‌سازی و روابط موجود بین آنها را مشخص می‌کند.


معرفی استانداردها و دستورالعمل‌های حوضه فناوری  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و اطلاعات مکانی


برای اطلاعات بیشتر علاقه‌مندان می‌توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:


ISO 19101-1:2014


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات