یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱ ۱۷
چچ
استاندارد ISO 19105-1:2000 (اطلاعات جغرافیایی- انطباق و آزمایش)

استاندارد ISO 19105-1:2000 (اطلاعات جغرافیایی- انطباق و آزمایش)

ISO 19105:2000 Geographic information— Conformance and testing

اطلاعات جغرافیایی- انطباق و آزمایش


این استاندارد بین‌ المللی چارچوب، مفاهیم، روش آزمایش و معیارهایی را برای بررسی مطابقت با خانواده استانداردهای اطلاعات جغرافیایی ISO مشخص می‌نماید. این استاندارد بین المللی تا حدی مبتنی بر سه استاندارد دیگر است: ISO 9646-1 که انطباق و آزمایش در اتصال سیستم‌های باز (OSIISO10303-31 که انطباق و تست در سیستم‌ های اتوماسیون صنعتی و ادغام و ISO 10641 که مطابقت و تست را برای گرافیک رایانه‌ای و پردازش تصویر توصیف می‌کنند. در حالی که چارچوب آزمون انطباق توصیف شده در این سه استاندارد بین المللی در این استاندارد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است، برخی مفاهیم برای استفاده در این حوزه خاص اصلاح شده اند. استاندارد سازی در زمینه اطلاعات جغرافیایی دیجیتال به طور کامل قابل دستیابی نمی‌باشد، مگر آنکه داده‌ ها و سیستم‌ ها برای تعیین انطباق با استانداردهای مربوطه به اطلاعات جغرافیایی مورد آزمایش قرار گیرند. آزمایش انطباق، آزمایش یک محصول کاندیدا برای وجود ویژگی‌ های خاص مورد نیاز یک استاندارد بین المللی به منظور تعیین وسعت اجرای آن محصول است. این آزمایش شامل تست قابلیت‌های پیاده سازی هم در برابر الزامات انطباق در استاندارد (های) بین‌المللی مربوطه و هم در بیان توانایی‌ های اجرایی است. این سند، یک چارچوب برای تعیین مجموعه آزمون‌ های انتزاعی (ATS) و تعریف فرآیند هایی که در طول آزمایش انطباق دنبال می‌ شود، فراهم می‌ کند. انطباق ممکن است برای داده‌ ها یا محصولات نرم‌افزاری یا خدمات یا مشخصات موجود در هر پروفایل یا استاندارد های موضوعی ادعا گردد. استاندارد سازی روش‌ های آزمون و معیارهای انطباق با استاندارد های اطلاعات جغرافیایی، امکان تأیید انطباق با این استاندارد ها را فراهم می‌سازد. انطباق قابل تأیید برای کاربران اطلاعات جغرافیایی به منظور دستیابی به انتقال و به اشتراک‌گذاری داده‌ ها حائز اهمیت است.


این استاندارد در تمام مراحل انطباق و آزمایش قابل اجرا می‌باشد. این مراحل با فعالیت‌های عمده زیر مشخص می‌شوند:

الف) تعریف ATS برای انطباق با استانداردهای اطلاعات جغرافیایی ISO.

ب) تعریف روش‌های آزمون برای انطباق با استانداردهای اطلاعات جغرافیایی ISO.

ج) فرآیند ارزیابی انطباق که توسط یک آزمایشگاه تست برای متقاضی انجام می‌شود و گزارش تست انطباق را تکمیل می‌کند.


این استاندارد بین‌المللی الزامات مربوط به فرآیندهای مورد استفاده در آزمون انطباق را مشخص می‌کند. این تنها شامل اطلاعاتی است که برای دستیابی به اهداف زیر ضروری می‌باشد:

  • برای دستیابی به اطمینان از آزمایشات به عنوان معیار انطباق.
  • برای دستیابی به مقایسه میان نتایج آزمایشات مربوطه که در مکان‌ های مختلف در زمان‌ های مختلف انجام می‌ شود.
  • به منظور تسهیل ارتباط میان طرفین مسئول در فعالیت‌های ارائه شده در اهداف 1 و 2.

این استاندارد همچنین چارچوبی برای صدور گواهینامه (روشی اداری که ممکن است به دنبال آزمایش انطباق باشد) در پیوست اطلاعاتی B ارائه می‌ دهد.


مباحث زیر خارج از محدوده این استاندارد بین المللی است.

الف) شرح الزامات خرید و قراردادها.

ب) آزمایش با استفاده از روش های آزمون که مختص برنامه ها یا سیستم های خاص است.

ج) تست پذیرش، تست عملکرد و تست مقاومت.


چارچوبی که توسط این استاندارد بین المللی ایجاد شده است شامل مفهوم مجموعه آزمایشی اجرایی (ETS) است. این ها، به ذات خود، نمی توانند استاندارد شوند. در نتیجه، استاندارد سازی ETS خارج از محدوده این استاندارد بین المللی است.


جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


ISO 19105:2000


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات