دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۳۶
چچ
استاندارد ISO/TS 19159-3:2018 (اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ها و داده‌های سنجش از دوری. بخش 3: SAR/InSAR)

استاندارد ISO/TS 19159-3:2018 (اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ها و داده‌های سنجش از دوری. بخش 3: SAR/InSAR)

ISO/TS 19159-3:2018 Geographic information — Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data — Part 3: SAR/InSAR

استاندارد ISO/TS 19159-3:2018: اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ها و داده‌های سنجش از دوری. بخش 3: SAR/InSAR


حسگرهای تصویربرداری یکی از منابع اصلی داده برای اطلاعات جغرافیایی هستند. در هر حالت کیفیت محصولات نهایی کاملاً به کیفیت ابزار اندازه‌ گیری بستگی دارد. کیفیت ابزار اندازه‌ گیری توسط کالیبراسیون تعیین و مستند می‌ شود. کمیته فنی ISO/TC 211 اطلاعات جغرافیایی/ژئوماتیک مسئول سند ISO 19159 است. سری استاندارد های ISO 19159 کالیبراسیون سنجنده‌ های تصویربرداری سنجش از دور و اعتبارسنجی اطلاعات و روش‌ های کالیبراسیون را استاندارد می‌ نماید. این استاندارد شامل اعتبارسنجی داده‌ ها و محصولات بدست آمده نمی باشد. انواع مختلفی از سنجنده‌ های تصویربرداری برای کارهای سنجش از دور وجود دارد. جدای از فناوری‌ های مختلف، نیاز به استاندارد سازی انواع حسگرهای مختلف اولویت دیگری دارد. به منظور تأمین این نیازها، ISO / TS 19159 به چندین قسمت تقسیم شده است. سند ISO/TS 19159-3: 2018 بخش سوم استاندارد 19159، کالیبراسیون و اعتبارسنجی اطلاعات کالیبراسیون سنجنده‌ های رادار دهانه مصنوعی (SAR) و تداخل‌ سنجی راداری (InSAR) را تعریف می‌ نماید و در سال 2018 منتشر شده است. این سند به سنجش ‌از دور مبتنی بر زمین می‌ پردازد. سنجنده‌ های تعیین شده شامل سنجنده‌ های SAR/InSAR هوایی و فضایی می‌ باشد. این سند همچنین فراداده مرتبط با کالیبراسیون و اعتبارسنجی را ارائه می‌ نماید.


جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

ISO/TS 19159-3:2018


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات