یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۵۷ ۴۲
چچ
استاندارد ISO 19115-2:2019 (اطلاعات جغرافیایی- فراداده. بخش 2: توصیف دستیابی و پردازش)

استاندارد ISO 19115-2:2019 (اطلاعات جغرافیایی- فراداده. بخش 2: توصیف دستیابی و پردازش)

ISO 19115-2:2019 Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for acquisition and processing

اطلاعات جغرافیایی- فراداده. بخش 2: توصیف دستیابی و پردازش


این سند جایگزین ویرایش قبلی استاندارد (ISO 19115-2:2009) اطلاعات جغرافیایی-فراداده‌- برنامه افزودنی برای تصاویر و داده‌ های شبکه‌ بندی شده است که بر روی فراداده تصاویر و داده‌ های شبکه‌ بندی شده متمرکز می باشد زیرا آن‌ ها منابع اطلاعاتی و محصولات مهمی در سیستم‌ های اطلاعات جغرافیایی هستند. در طی فرایند تجدید نظر، مشخص شد که این فراداده برای کسب و پردازش اطلاعات جغرافیایی از همه منابع، نه فقط تصاویر و داده‌ های شبکه‌ بندی شده کاربرد دارد. از این رو، عنوان جدید اطلاعات جغرافیایی-فراداده-برنامه‌ های افزودنی برای کسب و پردازش در نظر گرفته شد. تولید کلیه اطلاعات جغرافیایی از جمله تصاویر و داده‌ های شبکه‌ بندی شده، یک یا چند زنجیره فرآیند را دنبال می‌ کند که با داده‌ های سنجش از دور، نقشه‌های اسکن شده، جمع‌آوری داده‌های میدانی یا سایر روش‌ های سنجش آغاز می‌ گردد و با ایجاد محصولات نهایی داده پایان می‌یابد. فرایند تولید برای حفظ کنترل کیفیت محصولات نهایی باید مستند شود. علاوه بر این، فراداده مربوط به هندسه فرایند اندازه‌ گیری و خصوصیات تجهیزات اندازه‌گیری باید با داده‌های خام حفظ شود تا از فرایند تولید پشتیبانی کند. هدف این سند ارائه ساختار اضافی مورد نیاز برای توصیف گسترده‌ تر دستیابی و پردازش اطلاعات جغرافیایی از همه منابع است. این ساختار برای بهبود ISO 19115-1 در نظر گرفته شده است. این سند همچنین یک طرحواره XML برای اجرای این سند با استفاده از ISO / TS 19115-3 فراهم می‌ کند. این سند، استاندارد ISO 19115-1: 2014 را با تعریف طرح مورد نیاز برای توصیف بیشتر درباره دستیابی و پردازش اطلاعات جغرافیایی، شامل تصاویر، توسعه می‌دهد. در این سند، ویژگی‌های سیستم‌ های اندازه‌ گیری و روش‌ های عددی و فرآیندهای محاسباتی به کار رفته برای استخراج اطلاعات جغرافیایی از داده‌های بدست آمده توسط آن‌ها ارائه شده است. این استاندارد همچنین نحوه کدگذاری XML برای دستیابی و پردازش فراداده را فراهم می‌نماید و در نتیجه طرح XML تعریف شده در استاندارد ISO/TS 19115-3 را گسترش می‌دهد.


اطلاعات جغرافیایی- فراداده. بخش 2: توصیف دستیابی و پردازش


جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


ISO 19115-2:2019


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات