شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۴۷
چچ
کالیبراسیون رادیومتریک در شبکه FLARE

کالیبراسیون رادیومتریک در شبکه FLARE

در این مطالعه به موضوع فرآیند کالیبراسیون سنجنده های فضایی با بکارگیری شبکه FLARE پرداخته شده است.

  • کالیبراسیون رادیومتریک - شبکه FLARE (Field Line of sight Automated Radiance Exposure)

شبکه FLARE، ساختار و ابزاری نوین در فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی در مدار است. شرکت Labsphere در قالب بخشی از گروه شرکت های Halma-plc، مبدع و ارائه دهنده شبکه مذکور است. این شرکت که از سال 1979 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده، هم اکنون بزرگترین و معتبرترین تامین کننده تجهیزات و داده های مورد نیاز در فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی است. در ساختار ارائه شده، داده های لازم در فرآیند کالیبراسیون با کسری از هزینه روش های معمول، در قالب سایت های کالیبراسیون مرجع ثابت و متحرک قابل حصول است. در این شبکه که از آرایه آینه های محدب کنترل پذیر بهره می گیرد، بیشینه تابش طیف گسترده خورشید از زمین به سمت سنجنده منعکس می شود و سپس با تلفیق داده های محیطی و استفاده از یک مدل اتمسفری پیشرفته، میزان تابش در ورودی سنجنده محاسبه و پاسخ آشکارساز به صورت دقیق تعیین می گردد؛ بدین ترتیب فرآیند کالیبراسیون با حداقل خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و پردازش های ثانویه، انجام می گیرد. جمع آوری و پردازش سریع داده در زمان، مکان و شرایط جوی مختلف به عنوان شاخص ترین قابلیت این ساختار معرفی شده است. همچنین در این روش هیچ محدودیت سخت افزاری و نرم افزاری به لحاظ ابعاد و رزولوشن تصویر وجود ندارد و طراحی شبکه به گونه ای انجام شده است تا داده های حاصل برای طیف وسیعی از فرآیندهای ارزیابی، اعتبارسنجی و کالیبراسیون سنجنده های عملیاتی قابل استفاده باشد. در حال حاضر دانشگاه ایالتی آریزونا تحقیقات خود در فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی و هوایی را با استفاده از شبکه مذکور آغاز نموده است. بررسی های اولیه بر روی داده های ماهواره Landsat8، حاکی از موفقیت چشمگیر طراحی شبکه نامبرده است.


نمایی از اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE
نمایی از اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE


طرحواره ای از چگونگی عملکرد اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE
طرحواره ای از چگونگی عملکرد اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE


برشی از تصویر اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE
برشی از تصویر اهداف در شبکه کالیبراسیون FLARE


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات