یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۵ ۲۳
چچ
معرفی انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST

معرفی انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST

انستیتوی ملی استاندارد و فناوری (به اختصارNIST ) نهادی تحت نظارت وزارت بازرگانی ایالات متحده می باشد که در سال 1901 تاسیس شده است. این انستیتو با بهره گیری از آزمایشگاه های متعدد در حوزه مهندسی و فناوری، ماموریت ارتقاء نوآوری و رقابت پذیری صنعتی را بر عهده دارد. عمده فعالیت NIST در حوزه آزمایشگاهی به استاندارد سازی فرآیند های اندازه گیری و کالیبراسیون در علوم و مهندسی فناوری های نوین مربوط می شود. تعریف استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح فرآیند در شبکه برق هوشمند و سامانه الکترونیک سلامت تا تحقیق و توسعه در زمینه ساعت‌ های اتمی و فناوری نانو مقیاس، نمونه های شاخصی از فعالیت ها و دستاورد خدمات انستیتو مذکور است. در حال حاضر می توان اذعان داشت که معیارها و اندازه گیری های دقیق NIST از کوچکترین فناوری ها تا بزرگترین و پیچیده ترین ساخته های دست بشر پشتیبانی می کند. این موسسه در حوزه علوم و فنون فناوری های فضایی نیز پیشگام بوده و اقداماتی نیز در راستای ایجاد معیاری مشترک در فرآیند ارزیابی کارآیی و عملکرد و کالیبراسیون سامانه های فضایی به انجام رسانیده است. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه به پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران مراجعه نمایید.


معرفی انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST


بررسی اولیه گزارش NIST in Space: Better Remote Sensors for Better Science

رویکرد کلی گزارش حاضر ارائه مفاهیم و رویه طراحی و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات زمینی و فضایی یک سامانه اندازه گیری اپتیکی است. سامانه مذکور ماموریت اندازه گیری تابش خورشید (رادیانس و ایرادیانس) در باند های مختلف طیفی را به عهده دارد. هدف از این ماموریت، ارزیابی، تعیین و تایید یا اصلاح مقادیر تابش خورشید برمبنای معیارهای NIST و تلفیق آن با استاندارد بین المللی SI جهت ایجاد معیاری مشترک در اندازه‌ گیری و کالیبراسیون (رادیومتریک) انواع سنجنده های مورد استفاده در ماموریت های فضایی مختلف است.


طرحواره چیدمان آزمایشگاهی پروژه NIST

طرحواره چید مان آزمایشگاهی پروژه NIST


طرحواره سامانه فضایی پروژه NIST (متناسب با کیوبست 6U)

طرحواره سامانه فضایی پروژه NIST (متناسب با کیوبست 6U)


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات