دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱ ۲۵۵
چچ
معرفی ظرفیت های فناوری فضایی و اطلاعات مکانی

معرفی ظرفیت های فناوری فضایی و اطلاعات مکانی


در این بخش به منظور معرفی ظرفیت های فناوری فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، به معرفی ویدئو های آموزشی به زبان انگلیسی، پرداخته شده است.


فناوری های فضایی اطلاعات مکانی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات