۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۸:۰۶ ۹۱
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای سیل دی 1400

پایش ماهواره ای سیل دی 1400

دی ماه 1400


پایش ماهواره ای سیلاب در بخش جنوب ایران در تاریخ 13 دی ماه 1400

با استفاده از تصاویر ماهواره ای، وقوع سیلاب در بخش هایی از جنوب کشور نشان داده شده است. مناطق متاثر از سیلاب داخل کادر قرمز رنگ در دامنه رنگ آبی تا فیروزه ای مشخص شده است.آدرس کوتاه شده: