چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸ ۲۴۰
چچ
نیازسنجی جامعه کاربران سنجش از دور

نیازسنجی جامعه کاربران سنجش از دور


سازمان فضایی ایران بعنوان متولی امور مربوط به فناوری فضایی در کشور، طی اقدامات و فعالیت های مختلف خود، سعی دارد ارتباط و شکل گیری حلقه ارزش اقتصادی بین بهره برداران، فناوری فضایی و فعالان اقتصادی را ایجاد نماید. در این راستا اولین گام شناسایی و احصاء نیازهای متولیان امور مختلف کشور در استفاده از فناوری فضایی (در این مطالعه حوزه سنجش از دور) است. برای تحقق این مهم سازمان فضایی ایران در خصوص جمع آوری نیازهای مختلف نهاد ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی، اقدام به طراحی و ارائه فرم های مربوطه نموده است. لذا از نامبرده تقاضا می گردد در خصوص همکاری با این سازمان در پیشبرد این امر، فرم های ارائه شده (9 فرم) در این صفحه را تکمیل و در نهایت ارسال نمایید.


1- داده های ماهواره ای مورد نیاز


2- مشخصات تصاویر ماهواره ای موجود


3- ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور


4- محصولات مورد نیاز مستخرج از تصاویر ماهواره ای


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب درباره سنجش از دور