۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۰:۲۶ ۱۱
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای حرارت سطح زمین درسال 1400

پایش ماهواره ای حرارت سطح زمین درسال 1400

مطابق جدول زیر، پایش ماهواره ای دمای سطح زمین کشور براساس ماه های سال 1400 قابل دسترس می باشد.

آدرس کوتاه شده: