یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۳۶ ۵۷
چچ
کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

در این کتاب به پردازش رقومی در سنجش از دور و فتوگرامتری پرداخته شده است. این کتاب برای دانشجویان در مقطع دکتری تهیه شده است.

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در درس «سنجش از دور» در مقطع دکتری و برای رشته سنجش از دور و فتوگرامتری در درس «پردازش و تفسیر کامپیوتری تصاویر رقومی» در مقطع کارشناسی ارشد ترجمه شده است که همچنین برای دانشجویان رشته‌ های عمران، خاکشناسی، کشاورزی، علوم دریایی و زمین‌ شناسی به عنوان کتاب درسی قابل استفاده می باشد.


کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

نام فارسی کتاب : پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور
نام انگلیسی کتاب :
مولف : Paul M. Mather
مترجم : دکتر محمد نجفی دیسفانی
ناشر : سمت
شابک : 978-964-459-278-2
تاریخ انتشار : 1380

تیزاژ

6000
تعداد صفحات : 448

فصل های کتاب :

 • مقدمه مترجم
 • مقدمه مؤلف
 • فصل اول: اصول پایه سنجش از دور
 • فصل دوم: سنجنده‌ها و سکوهای سنجش از دور
 • فصل سوم: کامپیوترهای رقومی و پردازش تصاویر
 • فصل چهارم: پیش‌پردازش داده‌های سنجش از دور
 • فصل پنجم: روشهای واضح‌سازی
 • فصل ششم: تبدیلهای تصویر
 • فصل هفتم: روشهای فیلتری
 • فصل هشتم: رده‌بندی
 • منابع و مآخذ
سایر توضیحات :

مباحث این کتاب درباره یکی از بخش‌ های تخصصی سنجش از راه دور، یعنی پردازش رقومی داده‌ های سنجش از راه
دور است. به همین منظور، نگارنده این مباحث را در کتاب آورده است: اصول پایه سنجش از دور، سنجیده‌ ها و
سکو های سنجش از دور، کامپیوترهای رقومی و پردازش تصاویر، پیش پردازش داده‌ های سنجش از دور، روش‌ های
واضح سازی، تبدیل تصویر، روش‌ های فیلتری و رده بندی.

سایر اطلاعات:

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد همچنین بعضی رشته‌ های دیگر نظیر خاک
شناسی، مهندسی عمران، کشاورزی، علوم دریایی و زمین شناسی تالیف شده است. پایان هر فصل به خلاصه مباحث
اختصاص یافته است. مباحث کتاب با تصاویر، جداول و نمودارهای متعددی همراه است.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات