یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۰۷ ۳۶
چچ
کتاب سنجش از دور (اصول و کاربرد)

کتاب سنجش از دور (اصول و کاربرد)

در این کتاب سعی شده مباحث مطروحه با شکل و تصویر و نمودار توضیح داده شود و جهت حصول اطمینان در این امر همه اشکال و تصاویر و نمودارها به فارسی تهیه و ترسیم شده اند.

در این کتاب سعی شده مباحث مطروحه با شکل و تصویر و نمودار توضیح داده شود و جهت حصول اطمینان در این امر همه اشکال و تصاویر و نمودارها به فارسی تهیه و ترسیم شده اند و نه به صورت کپی از کتب و منابع خارجی که افراد مبتدی کمتر می توانند از محتوای آنها اطلاع دقیق حاصل کنند. کوشش کافی به عمل آمده است تا مباحث و مطالب علمی و یا ریاضی - آماری کتاب به طرزی بسیار ساده، و به دیگر سخن، به گونه ای مطرح شود تا برای فهم آن حتی یک فرد مبتدی نیز با مشکل عمده مواجه نشود. در این راستا کتاب حاضر به 42 عدد نمودار و جدول و 59 فقره عکس و تصویر مزین شده که تعداد 13 فقره از تصاویر و اشکال به صورت رنگی به چاپ رسیده است.


کتاب  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> (اصول و کاربرد)

نام فارسی کتاب : سنجش از دور (اصول و کاربرد)
نام انگلیسی کتاب :
مولف : دکتر حسن علیزاده ربیعی
مترجم :
ناشر : سمت
شابک : 978-964-459-063-4
تاریخ انتشار : فروردین 1396

تیزاژ

6000
تعداد صفحات : 304

فصل های کتاب :

  • مقدمه
  • فصل اول: مفاهیم و اصول سنجش از دور
  • فصل دوم: دستگاههای سنجش از دور
  • فصل سوم: تفسیر آمار و اطلاعات ماهواره‌های لندست
  • فصل چهارم: کاربرد تفسیر تصاویر و داده‌های ماهواره‌های لندست
  • فصل پنجم: برنامه‌های آینده سنجش از دور کاربردی
  • منابع و مآخذ
سایر توضیحات :

سایر اطلاعات:


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات