چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۴۶ ۶۳
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
پایش خشکسالی ایتالیا از فضا

پایش خشکسالی ایتالیا از فضا

پایش خشکسالی ایتالیا با استفاده ار تصاویر ماهواره ای راداری و ارزیابی رطوبت خاک

آدرس کوتاه شده: