چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۴۶ ۸۰
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
پایش های ماهواره ای خشک شدن دریای خزر طی سال های آینده را نشان می دهد

پایش های ماهواره ای خشک شدن دریای خزر طی سال های آینده را نشان می دهد

پایش های ماهواره ای خشک شدن دریای خزر در سال های آینده با استفاده از تصاویر ماهواره ای GRACE

آدرس کوتاه شده: