سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۶ ۵۴
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور برای استارت آپ ها و شرکتهای فعال درحوزه سنجش از دور

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور برای استارت آپ ها و شرکتهای فعال درحوزه سنجش از دور

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور برای استارت آپ ها/شرکت های فعال در حوزه سنجش از دور

آدرس کوتاه شده: