چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۸ ۳۸۵
طبقه بندی: خدمات RS
چچ
معرفی سنجنده‌ های سنجش از دوری با قابلیت استفاده در مطالعات کیفیت آب

معرفی سنجنده‌ های سنجش از دوری با قابلیت استفاده در مطالعات کیفیت آب

طیف وسیعی از انواع تصاویر ماهواره‌ای برای مطالعات مرتبط با کیفیت منابع آب در دسترس می‌باشد و متناسب با نوع و ماهیت موضوع مورد مطالعه و وسعت منطقه مورد مطالعه بایستی سنجنده مناسب انتخاب گردد. در جدول زیر انواع سنجنده‌های سنجش از دوری با قابلیت استفاده در مطالعه کیفیت آب به تقکیک قدرت تفکیک مکانی آورده شده است.

آدرس کوتاه شده: