شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ ۷۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
تشخیص همزمانی وقوع سه پدیده طبیعی در سطح کشور با کمک فناوری سنجش از دور

تشخیص همزمانی وقوع سه پدیده طبیعی در سطح کشور با کمک فناوری سنجش از دور

تصویر ماهواره ای ترا سنجنده مادیس با ترکیب باندی 621 به منظور نمایش سه پدیده برف، گرد و غبار و سیل

آدرس کوتاه شده: