دوشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ ۷۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
"نرم افزار ماهواره سنجش از دور سنتینل برای اندروید Sentinel app for Android"

"نرم افزار ماهواره سنجش از دور سنتینل برای اندروید Sentinel app for Android"

"نرم افزار ماهواره سنجش از دور سنتینل برای اندروید Sentinel app for Android"

آدرس کوتاه شده: