چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ ۳۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پرتاب ماهواره ICESat - 2 در سال 2018

پرتاب ماهواره ICESat - 2 در سال 2018

با ذوب شدن یخهای قطبی این خطر وجود دارد که بسیاری از شهرها غیر قابل سکونت شده و آب، سطح آنها را بپوشاند.

آدرس کوتاه شده: