یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ ۴۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی

کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی

کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی

آدرس کوتاه شده: