یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ ۷۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
تکنولوژی "تجسس از آسمان(Spy in the Sky )" برای مقابله با ذخیره سازی و دفن غیرقانونی زباله

تکنولوژی "تجسس از آسمان(Spy in the Sky )" برای مقابله با ذخیره سازی و دفن غیرقانونی زباله

جرایم زباله به طور فزاینده ای باعث ایجاد آسیب قابل توجهی به جامعه می شود و تخمین زده می شود که بیش از یک میلیارد پوند در سال به بریتانیا آسیب وارد کند. برآورد شده است که این هزینه برای تمام کشورهای اتحادیه اروپا بین72 - 90 میلیارد دلار در سال باشد.

آدرس کوتاه شده: