سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۴۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای مناطق تخریب شده در امتداد راه آهن، جاده ها و کانال های آبیاری اطراف شهرآق قلا

پایش ماهواره ای مناطق تخریب شده در امتداد راه آهن، جاده ها و کانال های آبیاری اطراف شهرآق قلا

پایش ماهواره ای مناطق تخریب شده در امتداد راه آهن، جاده ها و کانال های آبیاری اطراف شهرآق قلا

آدرس کوتاه شده: