پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۳۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
دریافت تصاویر SENTINEL-3A/3B در سازمان فضایی ایران

دریافت تصاویر SENTINEL-3A/3B در سازمان فضایی ایران

هدف اصلی این ماهواره پایش و بررسی وضعبت توپوگرافی کف و بستر دریاها، اندازه گیری درجه حرارت سطح دریا، اقیانوس ها و زمین با دقت و قابلیت اطمینان بالا به منظور پشتیبانی از سامانه های پیش بینی اقیانوس، نظارت بر محیط زیست و نظارت بر آب و هوا می باشد.

آدرس کوتاه شده: