پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۳۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای سطح سوخته در اراضی مرکز فضایی ماهدشت

پایش ماهواره ای سطح سوخته در اراضی مرکز فضایی ماهدشت

در تاریخ 22 خرداد 98 درضلع جنوب غربی مرکز فضایی ماهدشت در اراضی با علف های هرز آتشسوزی کوچکی رخ داد. همزمان با اطفاء حریق، سطح سوخته توسط کارشناسان مرکز ملی پایش ماهواره ای شناسایی و گزارش شد. در تصویر ماهواره ای سنتینل-2، سطح سوخته بصورت لکه سیاه رنگ قابل تشخیص است.

آدرس کوتاه شده: