جمعه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۳۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش تغییرات کاربری شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی شهر تبریز و ارومیه)

پایش تغییرات کاربری شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی شهر تبریز و ارومیه)

مطالعه و پایش محیط طبیعی به منظور شناسایی و آگاهی از ظرفیت های منابع آن، همواره مورد توجه انسان بوده است. داشتن اطلاعات بروز و دقیق از منابع و ظرفیت های محیط های طبیعی، توانایی برنامه ریزی و استفاده مطلوب از این منابع را برای انسان به ارمغان می آورد. یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات تولید نقشه های پوشش و کاربری اراضی است.

آدرس کوتاه شده: