یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۵۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
بالاترین دمای سطح زمین به بیابان لوت اختصاص دارد.

بالاترین دمای سطح زمین به بیابان لوت اختصاص دارد.

هیچ انسانی در قلب دشت لوت زندگی نمی کند امروزه بدلیل چندین سال خشکسالی پیاپی در ایران، زندگی ساکنان حاشیه کویر با تهدید جدی رویرو شده است. هر چند بررسی های تاریخی از وقوع پدیده های مشابه طی چند هزار سال اخیر حکایت دارد، اما به نظر می رسد این بار اوضاع فرق می کند و گرمایش جهانی، آسیب های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.

آدرس کوتاه شده: