دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۶۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
27 خرداد ماه "روز جهانی مقابله با بیابان زایی"

27 خرداد ماه "روز جهانی مقابله با بیابان زایی"

روز جهانی مبارزه با بیابان زایی هر ساله در روز 17 ژوئن برابر با 27 خرداد ماه جهت ارتقاء آگاهی مردم نسبت به پدیده گسترش بیابان، تخریب سرزمین، خشکسالی و نقش انسان در تشدید آن، در سراسر جهان گرامی داشته می شود. گسترش بیابان ها و به طبع آن فرسایش خاک های حاصلخیر، آسیب جدی به کشاورزی، دامداری و منابع آبی زده و در نهایت منجر به مهاجرت های زیست محیطی شده است.

آدرس کوتاه شده: