چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۳۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای پراکندگی آتش سوزی در سطح کشور در خرداد ماه 1398

پایش ماهواره ای پراکندگی آتش سوزی در سطح کشور در خرداد ماه 1398

پایش ماهواره ای آتش در خرداد ماه امسال، وقوع 4 آتش سوزی درسه استان لرستان، ایلام و کهکیلویه بویر احمد را در مقیاس تصاویر مادیس شناسایی و گزارش نمود. جدول زیر اطلاعات مربوط به این 4 حریق را نشان می دهد.

آدرس کوتاه شده: