جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۵۰
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش عامل ارتفاع با استفاده ازفناوری لایدار (Light Detection & Ranging)

پایش عامل ارتفاع با استفاده ازفناوری لایدار (Light Detection & Ranging)

از جمله آنها می‌توان به کاربرد در حوزه مسائل شهری نظیر تولید مدل سه ‌بعدی شهرها، تجزیه و تحلیل‌ها در حوزه جنگل نظیر بررسی تاج ‌پوشش و زیست‌توده، کاربرد در حوزه‌ هیدرولوژی نظیر مطالعات و تولید مدل‌های مختلف سیل، هیدروگرافی، تولید نقشه‌ها و ارتوفتوهای هر چه دقیق‌تر، بروزرسانی نقشه‌ها و ارتقای عملکرد الگوریتم‌های طبقه‌بندی علی‌الخصوص در استخراج کلاس‌های راه و ساختمان اشاره نمود.

آدرس کوتاه شده: