چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۴۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
ادامه آتش سوزی در شرق کشور عربستان در روزهای 26 و 27 شهریور ماه 98 و شناسایی آن توسط سامانه پایش ماهواره ای آتش سازمان فضایی ایران

ادامه آتش سوزی در شرق کشور عربستان در روزهای 26 و 27 شهریور ماه 98 و شناسایی آن توسط سامانه پایش ماهواره ای آتش سازمان فضایی ایران

در پی وقوع آتش سوزی های رخ داده طی روزهای گذشته در شرق کشور عربستان، سامانه پایش آتش سازمان فضایی ایران، در تاریخ های 26 و 27 شهریور ماه 98، ادامه این آتش سوزی ها را با استفاده از تصاویر ماهواره ای TERRA/MODIS شناسایی نمود.

آدرس کوتاه شده: