پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۵۲
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
ادامه آتش سوزی در شرق کشور عربستان در 28 شهریور 98 و شناسایی آن توسط سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی سازمان فضایی ایران

ادامه آتش سوزی در شرق کشور عربستان در 28 شهریور 98 و شناسایی آن توسط سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی سازمان فضایی ایران

پایش ماهواره ای آتش سوزی سازمان فضایی ابران در بیست و هشتم شهریور ماه 98، نشان از ادامه آتش سوزی در شرق کشور عربستان را دارد. تصاویر ماهواره ای ترا/مادیس زیر، ادامه آتش سوزی در این منطقه از 23 تا 28 شهریور ماه 98 را نشان می دهد.

آدرس کوتاه شده: