سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۲۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
سنجنده سنتینل 5p (Sentinel-5 Precursor)

سنجنده سنتینل 5p (Sentinel-5 Precursor)

سنجندهSentinel-5P محصول مشترک بین سازمان فضایی اروپا (ESA) و کشور هلند می‌باشد که توسط دفتر فضایی هلند هدایت می‌شود. این سنجنده که باندهای ماورابنفش، باندهای مرئی، مادون قرمز کوتاه و مادون قرمز طول موج کوتاه را پشتیبانی می‌کند، با هدف کنترل آلودگی هوا ساخته شد. ارتفاع این سنجنده 817 کیلومتر است و می‌تواند در برآورد گازهایی مثل دی‌ اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونو اکسیدکربن، فرمالدئید و متان مفید باشد.

آدرس کوتاه شده: