سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۲۲:۴۶ ۳۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای آتش سوزی در پارک ملی نامادگی در کشور استرالیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای مختلف

پایش ماهواره ای آتش سوزی در پارک ملی نامادگی در کشور استرالیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای مختلف

در نقشه ذیل، تصویر ماهواره ای قبل و بعد از وقوع آتش سوزی در پارک ملی استرالیا نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود آتش، منطقه وسیعی را فرا گرفته و در حال پیشروی می باشد.

در کلیپ ذیل، پایش ماهواره ای آتش سوزی در پارک ملی نامادگی واقع در نزدیکی شهر کانبرا پایتخت کشور استرالیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس از تاریخ 6 الی 15 بهمن ماه 98 مشاهده می شود. محدوده حریق و دود ناشی از آن بوضوح قابل تشخیص است. دامنه رنگ سبز، پوشش های گیاهی (اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل) را نشان می دهد.

آدرس کوتاه شده: