دوشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۴۳ ۲۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای وضعیت ابرناکی سطح کشور در تاریخ 3 تا 9 اسفند 98

پایش ماهواره ای وضعیت ابرناکی سطح کشور در تاریخ 3 تا 9 اسفند 98

پایش ماهواره ای وضعیت ابرناکی سطح کشور در تاریخ 3 تا 9 اسفند 98

ویدئوی پایین روند تغییرات پوشش ابر بر فراز ایران از تاریخ 3 الی 9 اسفند ماه 1398 با استفاده از سری زمانی تصاویر ترکیب رنگی طبیعی سنجنده مادیس ماهواره‌ های Aqua و Terra را نشان می‌دهد.

آدرس کوتاه شده: