سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۵۱ ۲۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات سد سیمره در غرب کشور

پایش ماهواره ای تغییرات سد سیمره در غرب کشور

با استفاده از دو تصویر با ترکیب رنگی کاذب روزهای 15 بهمن و 11 اسفند 98، قبل و بعد از سیل اخیر تغییرات سد سیمره واقع در مرز استان ایلام و لرستان در غرب کشور، نشان داده شده است. تصویر دوم افزایش حجم آب سد و ورود رسوبات سیلابی به درون سد را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود ورود رسوبات به داخل سد باعث شده که سد به صورت آبی روشن دیده شود در صورتی که قبل از سیل به صورت تیره دیده می شد.

آدرس کوتاه شده: