چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸ ۲۲۵
طبقه بندی: آزمایشگاه Rs
چچ
محصول آلبدوی سطح زمین

معرفی شبکه اعتبارسنجی جهانی

محصول آلبدوی سطح زمین

مشاهده سیستماتیک در سراسر جهان از سیستم آب‌وهوا یک نیاز اساسی برای پیشرفت دانش در زمینه تغییراتی است که در اقلیم زمین در حال رخ دادن است.

1- مقدمه
آلبدوی سطح زمین یا نسبت شار تابشی منعکس‌شده از سطح زمین به شار تابش فرودی، پارامتری کلیدی جهت کنترل بیلان انرژی تابشی سیاره‌ای و توازن انرژی تابشی بین جو اطراف و سطح زمین است. ازآنجاکه سطوح مختلف دارای خواص جهتی است، میزان روشنایی آن با وضعیت و موقعیت زاویه‌ای (زاویه دید) متفاوت می‌شود. تابع توزیع انعکاس دو جهته (BRDF) خواص جهت‌گیری بازتاب سطح را با توجه به کلیه مشخصات وضعیت و موقعیت زاویه‌ای توصیف می‌کند. آلبدو به صورت تئوریک بازتاب نیم‌کره‌ای جهتی از سطح به‌صورت کامل در تمام زوایای دید است و از شرایط اتمسفری مستقل است. آلبدو واقعی به هر عامل آنیزوتراپی (ناهمسانگردی) خصوصیات انعکاسی سطح و روند پراکنش در جو بستگی دارد. سطوح طبیعی با توجه به شرایط مشاهده و روشنایی و مشخصات انعکاسی سطح، نور را به حالت‌های مختلف و مقادیر مختلف منعکس می‌کنند؛ بنابراین چنین رفتاری بستگی به میزان ناهمسانگردی سطح دارد. ناهمسانگردی سطحی با اصطلاح BRDF به‌صورت کمی توصیف‌شده است. آلبدو را می‌توان برای دامنه‌های طیف گسترده یا برای باندهای طیفی با عرض محدود تعریف کرد. این تعریف در بین گروه‌های مختلف بین‌المللی (CEOS1 و WGCV2 ،GTOS3،WMO4 ،GCOS5 ) به تصویب رسیده است. آلبدوی سطح زمین درنتیجه هر دو فرآیند طبیعی (مثل تابش نور خورشید، بارش برف و باران و رشد پوشش گیاهی) و فعالیت‌های انسانی (مثل پاک‌سازی و یا توسعه جنگل‌ها، کاشت و برداشت محصولات زراعی، سوزاندن مراتع و چرای احشام در آن) در مقیاس فضا و زمان متفاوت است و یک شاخص حساس به آسیب‌پذیری محیط‌زیست است. درنتیجه یک پایگاه داده بلندمدت از آلبدوهای سطحی جهانی سطح زمین توسط مدل‌های آب‌وهوا، بیوژئوشیمیایی، هیدرولوژیکی و پیش‌بینی هوا در طیف وسیعی از مقیاس‌های مکانی از چندمتر تا 30 کیلومتر و مقیاس زمانی از روزانه تا ماهانه موردنیاز است.
مشاهده سیستماتیک در سراسر جهان از سیستم آب‌وهوا یک نیاز اساسی برای پیشرفت دانش در زمینه تغییراتی است که در اقلیم زمین در حال رخ دادن است. کنوانسیون چارچوب تغییرات آب‌وهوا سازمان ملل متحد UNFCCC از مشارکت‌کنندگان کنفرانس COP خواسته است تا در این مشاهدات از سیستم آب‌وهوا به صور مختلف ازجمله حمایت از برنامه‌ها و شبکه‌های بین‌المللی موجود، تبلیغ و همکاری کنند. این برنامه‌های اجرایی الزامات مربوط به نظارت منظم مجموعه‌ای از متغیرهای ضروری آب‌وهوا در سطح جهان را تعیین می‌کنند. آلبدو یکی از این پارامترهای زمینی است.
آلبدو سطح را می‌توان هم در محل به‌صورت مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم از مشاهدات ابزار هوابرد و سنجنده های فضایی اندازه‌گیری کرد. درحالی‌که آلبدوی سطحی سابقاً به‌طورمعمول در تعدادی از سایت‌های تحقیقاتی اندازه‌گیری می‌شده، شبکه اندازه‌گیری در بسیاری از مناطق جهان پراکنده بوده و دسترسی به داده‌ها به‌راحتی میسر نبوده زیرا این اندازه‌گیری‌های مرجع آلبدو توسط شبکه‌های نظارت مختلف جمع‌آوری و توزیع می‌شود. برای دستیابی به یک مجموعه جامع از تنوع کامل شرایط جهانی اکوسیستم، باید یک مجموعه آلبدو مرجع و ایدئال حفظ و نگهداری شود.
روند بهبود مشاهدات فضایی و شبکه‌های پردازش زمینی در برنامه‌های اجرایی GCOS و متمم‌های الحاقی ماهواره‌ها در نظر گرفته شد. GCOS-107, 2006. GCOS-154,2011. GCOS-200,2016. کارگروه کمیته مشاهده ماهواره‌های زمین (CEOS) در مورد کالیبراسیون و اعتبارسنجی (WGCV) و به‌ویژه زیرگروه آن در مورد اعتبارسنجی محصولات زمینی (LPV)، دارای نقش کلیدی در هماهنگی و بهره‌برداری از تخصص لازم برای اعتبار جهانی می‌باشد. برخی موارد مهم اندازه‌گیری آلبدوی سطح در GCOS-138 با موارد زیر مشخص‌شده است:
الف- آلبدو را می‌توان به‌صورت مستقیم، به‌عنوان‌مثال، با پیرانومترهایی که تابش ورودی را به‌صورت یک نیمکره کامل بازتاب شده از سطح جذب می‌کنند، تخمین زد. این کار به‌طورمعمول در تعدادی از سایت‌های تحقیقاتی انجام می‌شود که با موضوع آب‌وهوای سطحی، زیست‌محیطی یا مسائل کشاورزی سروکار دارند. CEOS WGCV نقش هماهنگی در پشتیبانی از این شبکه‌ها را دارد؛ بنابراین در این موارد معیارهای ارزیابی و کنترل‌های باثبات برای یک پایگاه آرشیو جهانی اندازه‌گیری‌های آلبدوی سطح موردنیازاست.
ب- توسعه و نگهداری سایت‌های مرجع بیشتر برای رفع کمبود در شبکه مرجع باید موردتوجه قرار گیرد. تلاش برای ایجاد مواردی نظیر شبکه‌های موجود (FLUXNET، SURFRAD، NEON و BSRN) بهترین راه ممکن برای بهبود این وضعیت است.
ج. ارزیابی و مقایسه محصولات آلبدو ماهواره‌ای و یکسان‌سازی اختلافات بین محصولات و اطمینان از صحت و اعتبار آن‌ها ضروری است. CEOS WGCV باید این فعالیت را با همکاری GCOS و TOPC هدایت کند و از مشاهدات زمینی از سایت‌های مرجع تعیین‌شده و ایجاد تحرک فعالیت‌های اعتبار سنجی که هم‌اکنون توسط آژانس‌های فضایی و برنامه‌های تحقیقاتی مرتبط انجام می‌شود، بهره‌برداری کند.CEOS این نقش‌ها را برای دستیابی به محصولات معتبر سطح جهانی آلبدو مهم می‌داند اما محدودیت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
سه اصل اساسی برای اندازه‌گیری‌های مستقیم و زمینی در مکان‌های مرجع درزمینه اندازه‌گیری بلندمدت اقلیم جهانی در زیر ذکرشده است:
 • برای اطمینان از اینکه یک مجموعه نماینده کامل سطح باشد باید به‌طور صحیح و مداوم در مدت‌زمان طولانی (چند دهه یا بیشتر) ثبت‌شده باشد. این کار باعث می‌شود تا جزئیات تغییرات سطح زمین در مکان‌های کلیدی به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.
 • برای اندازه‌گیری ECV های کلیدی هواشناسی برای پشتیبانی از تفسیر تغییرات ثبت‌شده در چنین سایت‌هایی برنامه‌ریزی انجام می‌شود. آلبدوی سطح همان‌طور که توضیح داده شد یکی از این موارد است.
 • برای بهینه‌سازی استفاده از این سایت‌های مرجع زمینی با داده‌های ضروری زمینی برای اعتبارسنجی محصولات ماهواره‌ای برنامه‌های مشخص انتخاب می‌شود.
 • به همین منظور در رابطه با آلبدو موارد زیر توصیه‌شده است.
 • زیرمجموعه‌ای از سایت‌های فعلی LTER و FLUXNET به‌عنوان شبکه مرجع زمینی برای نظارت بر سایت‌های جهانی با چشم‌انداز بودجه دائمی و اندازه‌گیری‌های مشترک ECV های هواشناسی تعیین شوند؛
 • ایجاد یک شبکه نظارت بر اکوسیستم جهت دستیابی به "سوابق اساسی اکوسیستم "، با بهره‌برداری از فرصت‌های جمع‌آوری با شبکه مرجع زمینی جهانی و شبکه سایت‌های اعتبار سنجی باید موردبررسی قرار گیرد.
 • - به دست آوردن، بایگانی و اندازه‌گیری‌های کالیبراسیون / اعتبارسنجی زمینی و محصولات آلبدو مشترک در همه آژانس‌های فضایی که در حال تولید چنین محصولاتی هستند نیز لازم می‌باشد.
 • ترویج فعالیت‌های ارزیابی برای بررسی کیفیت و قابلیت اطمینان استفاده از این محصولات آلبدو مهم می‌باشد.
 • پردازش داده‌های هماهنگ و پیوند شده در سطح جهانی برای بازیابی آلبدو سطح زمین از طیف وسیعی از سنسورها به ‌صورت روزانه و در مقیاس جهانی، با استفاده از سیستم‌های بایگانی‌شده و فعلی مشاهداتی زمین موردنیاز است.

.

2- الزامات اساسی در بررسی آلبدو
محصولات سطح آلبدو در حال حاضر در مقیاس‌های مکانی (از چند متر تا 30 کیلومتر) و مقیاس زمانی (از روزانه تا ماهانه) استفاده می‌شوند. نیازهای محلی و منطقه‌ای با توجه به کاربرد موردنظر متفاوت است. بااین‌حال، GCOS مجموعه‌ای از نیازهای هدف جهانی را مشخص کرده است که در بسیاری موارد ممکن است نیازهای محلی و منطقه‌ای را برآورده کند.
- حد تفکیک مکانی: 200/500 متر به‌صورت افقی
- حد تفکیک زمانی: روزانه
- دقت: حداکثر (5%؛ 0.0025)
- ثبات: حداکثر (1%؛ 0.001)
هدف انتخاب این اعداد، آشکارسازی در تغییر تابشی معادل 20٪ از تغییر مورد انتظار کلی در تابش رخ‌داده در هر دهه به دلیل گازهای گلخانه‌ای و سایر موارد است، یعنی حدوداً یک وات بر مترمربع در هر دهه. الزاماتی که در حال حاضر وجود دارد بر ثبات زمانی موارد ثبت‌شده داده‌های آب‌وهوایی متمرکز است. الزامات مربوط به بازه زمانی با توجه به پایگاه‌های داده و ارتباط شکاف‌های موجود در سوابق داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
اگرچه مواردی در رابطه با پایداری رادیومتر و اجرای تصحیح آئروسل وجود دارد، مشخصات ابزارهای موجود فضایی (و تعیین‌شده) تا حد زیادی از الزامات نمونه‌گیری مکانی و زمانی مدل‌های گردش عمومی (GCM) برخوردار است، اما تعداد بالاتر مشاهدات برای تضمین صحت و ثبات محصولات بسیار مفید خواهد بود.
برخی پارامترهای اساسی موردنظر شامل تعاریف مختلف جنبه‌های هندسی و مکانی، واحد نمونه‌برداری اصلی، سطح مبنای محلی زمین، میدان دید لحظه‌ای اندازه‌گیری، عدم ابهام محلی اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای، واحد نقشه‌برداری موقعیت محلی، اندازه‌های ارزیابی شامل خطا، صحت، دقت یا میزان تکرارپذیری، پایداری نتایج، عدم قطعیت‌های مربوط به تغییر پیکسل سایز در حالت تصویربرداری برداشت خطی، اثرات توپوگرافی، تغییرات ناشی از ژئویید و سیستم تصویر استفاده‌شده، عدم قطعیت مربوط به کالیبراسیون سنجنده، تصحیحات اتمسفریک، عدم قطعیت‌های مربوط به تبدیلات باریک باند به پهن باند، عدم قطعیت مربوط به الگوریتم‌های بازیابی آلبدو، حذف اطلاعات مربوط به پوشش ابر و غیره می‌باشد.

.

3- برآوردهای مرجع آلبدوی سطح زمین
مقادیر مرجع آلبدو سطح برای ارزیابی صحت و تا حد کمی دقت مکانی و زمانی محصولات آلبدو سطح موردنیاز است. مجموعه داده‌های مرجع آلبدو را می‌توان به‌عنوان نسبت تابش منعکس‌شده به مقدار تابش فرود آمده در سطح زمین به دست آورد. در این بخش شبکه‌های زمینی بررسی‌شده است که اندازه‌گیری آلبدو سطح را ارائه می‌دهد و شیوه‌های خوبی در رابطه با تولید برآورد سطح آلبدو مرجع را مشخص می‌کند.
3-1- مراجع رسمی موجود برای اندازه‌گیری روی زمین آلبدوی سطح مستقر بر روی برج اندازه‌گیری
اندازه‌گیری آلبدوی مرجع در این حالت با استفاده از اندازه‌گیری شار فرود آمده و صعود کرده به‌وسیله یک جفت پیرانومتر مستقر بر روی برج‌های مربوط به‌اندازه‌گیری شار انجام می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس راهنمای تعیین‌شده توسط شبکه پایه‌ای و مرجع تابش سطحی BSRN انجام شوند. این مقادیر بر اساس موارد یک‌دقیقه‌ای میانگین، کمینه، بیشینه و انحراف معیار با بیشترین عدم قطعیت تعیین‌شده که باید کمتر از 5 درصد یا 10 وات بر مترمربع باشد اندازه‌گیری و گزارش می‌شوند. شبکه‌های متعددی با این روش در حال حاضر برای اعتبارسنجی محصولات تولیدی آلبدو وجود دارند. ازجمله آن‌ها SURFRAD, NEON, BSRN می‌باشد. این شبکه‌های مشاهده‌ای موجود شامل مکان‌های با برج مناسب استقرار با زیرساخت‌های لازم (به‌عنوان‌مثال نگهداری از سایت، نیروی انسانی، در دسترس بودن ابزار انتشاری، دسترسی به سایت و نیازهای انرژی) برای اندازه‌گیری متغیرهای تابش برای محاسبات آلبدو می‌باشند. چالش این شبکه‌ها استفاده از بهترین روش‌ها در اندازه‌گیری، کالیبراسیون و پروتکل‌های بایگانی مطابق با BSRN و دسترسی به‌موقع به داده‌هاست. علاوه بر اندازه‌گیری تابش، اندازه‌گیری حالت جوی برای ارتباط مقادیر سطح و ماهواره نیز بسیار مهم است و همچنین در بسیاری از این سایت‌ها آلبدو به‌عنوان بخشی از شبکه‌های هواشناسی یا جوی منطقه‌ای یا جهانی که به مشاهدات جهانی جوی کمک می‌کند، جمع‌آوری می‌شود.
درحالی‌که وسعت این اندازه‌گیری‌های سطحی در حال حاضر برای اعتبار سنجی سیستماتیک محصولات سنجش‌ازدور به مقیاس جهانی کافی نیست، آن‌ها در حال پیگیری یکسری تلاش‌های علمی باهدف مقایسه و ارزیابی محصولات مختلف آلبدو که در حال حاضر تولید می‌شوند می‌باشند. پیگیری این فعالیت‌های شبکه‌ای برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات آینده آلبدو، به‌منظور گامی به‌سوی اطلاعات دقیق‌تر و باثبات مرجع آلبدو برای مقیاس جهانی و توسعه استانداردهای مرتبط ضروری خواهد بود. سایت‌های مرجع برای اعتبار سنجی سطح آلبدو باید موارد زیر را رعایت کنند:
 • نمایش مکانی یک پیکسل محصول آلبدو، به‌عنوان مقیاس ناهمگونی نباید از حداقل واحد نقشه‌برداری محصول در حال اعتبارسنجی بزرگ‌تر باشد.
 • داده تولیدی باید نماینده انواع مختلف پوشش سطحی باشد.
 • ثبات زمانی باید امکان تشخیص مشخصات دوره‌ای را فراهم نماید.
اندازه‌ گیری‌ های آلبدوی سطحی باید در بازه‌های زمانی 30 دقیقه‌ای اندازه‌گیری و ثبت شوند. اگر محصولات آلبدو ماهواره‌ای دقیقاً در زمان گذر یا ظهر خورشیدی محلی به‌دست‌آمده باشند، تفاوت زمانی بین اندازه‌گیری‌های مستقیم آلبدو و زمان گذر ماهواره یا ظهر خورشیدی محلی می‌تواند منجر به اختلاف‌های بزرگ در اعتبارسنجی شود.
موقعیت مکانی سایت‌های شبکه‌های مرجع باهدف اندازه‌گیری‌های آلبدو که در دسترس عموم قرار می‌گیرند در شکل زیر نشان داده‌شده است. در این زمینه سرویس پایش جهانی زمین در قالب برنامه کوپرنیک اتحادیه اروپایی، یک پایگاه داده متمرکز اعتبارسنجی محصولات زمینی را توسعه داده است (gbov.acri.fr) که محصولات کوپرنیک را ارزیابی می‌نماید که دسترسی مستقیم به داده‌ها را ایجاد کرده است.
موقعیت مکانی شبکه‌های ارزیابی آلبدوی سطحی که به روش استقرار روی برج اندازه ‌گیری عمل می‌کنند. <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 1. موقعیت مکانی شبکه‌ های ارزیابی آلبدوی سطحی که به روش استقرار روی برج اندازه ‌گیری عمل می‌کنند.
.
The Baseline Surface Radiation network (BSRN) :
کارگروه پرتوهای تابشی برنامه جهانی تحقیقات اقلیمی (WCRP)، برنامه BSRN را برای پشتیبانی از پروژه‌های تحقیقاتی WCRP و سایر برنامه‌های علمی که باهدف شناسایی تغییرات مهم درزمینه تشعشعات زمین در سطح‌فعال هستند، آغاز کرد. BSRN اکنون به‌عنوان شبکه پایه GCOS برای ارزیابی انتشارات سطحی شناخته‌شده است. در حال حاضر موقعیت مکانی سایت‎‌ها که در شکل 1 نمایش داده شده‌اند دارای بالاترین کیفیت اندازه‌گیری پرتوهای موجود در سطح می‌باشند، اما این شبکه باید برای دستیابی به یک پوشش جهانی با شمول بیشتر، گسترش‌یافته و به‌اندازه کافی پشتیبانی شود. درحالی‌که تمام تجهیزات مستقر در این شبکه شار فرودی را اندازه‌گیری می‌کنند اما شماری از آن‌ها امکان اندازه‌گیری شار صعودی را که لازمه اندازه‌گیری آلبدو است انجام نمی‌دهند که در این مورد باید امکان‌سنجی انجام شود. هدف اصلی شبکه بودجه تابش سطح (SURFRAD) که در سال 1993 تأسیس‌شده است، پشتیبانی از تحقیقات آب‌وهوا با اندازه‌گیری دقیق، مداوم و طولانی‌مدت بودجه تابش سطح در سرزمین ایالات‌متحده توسط اداره ملی اقیانوس و اتمسفر (NOAA) به‌عنوان بخشی از BSRN می‌باشد. اندازه‌گیری‌های کنترل‌شده باکیفیت از تابش شار فرودی و خروجی موج‌کوتاه، موج مستقیم و پراکنده و پارامترهای هواشناسی یک‌بار در دقیقه ارائه می‌شود. تجهیزات SURFRAD با دقت بالا نگهداری می‌شوند و همه ابزارها به‌صورت سالانه با تجهیزات جدید کالیبره شده جایگزین می‌شوند. تجهیزات SURFRAD با دقت بالا نگهداری می‌شوند و همه ابزارها به‌صورت سالانه با تجهیزات تازه کالیبره شده و یا جایگزین می‌شوند.
در حال حاضر این شبکه 64 عضو دارد. با ورود به صفحه این شبکه امکان بهره‌برداری از اطلاعات آن با رعایت شرایط مطروحه میسر می‌شود. (bsrn.awi.de)
.
توزیع سایت‌های مختلف شبکه و حالت‌های مختلف فعال، غیرفعال، تعطیل‌شده و متقاضی عضویت، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 2. توزیع سایت‌های مختلف شبکه و حالت‌های مختلف فعال، غیرفعال، تعطیل‌شده و متقاضی عضویت
.

FLUXNET :
FLUXNET به‌منظور تولید داده‌های زمینی برای سیستم جدید مشاهده زمین (EOS) آغاز شد و سپس حمایت کافی از جامعه علمی برای توسعه شبکه‌های منطقه‌ای ازجمله EuroFlux، AmeriFlux و AsiaFlux دریافت کرد. نقش FLUXNET متحد کردن شبکه‌های منطقه‌ای برای تشکیل شبکه جهانی و تهیه پورتال و بانک اطلاعاتی است. FLUXNET مشاهدات مداوم در مورد سطح تبادل CO2 اکوسیستم، آب و انرژی و پارامترهای میکرومتئورولوژیکال در مقیاس‌های روزانه، فصلی و بین دوره‌ای را ارائه می‌دهد. صدها سایت مختلف در جهان در این شبکه عضو بوده و تعداد آن‌ها رو به افزایش است. CarboEurope IP, AmeriFlux, LBA, AsiaFlux, ChinaFlux, USCCC, Ozflux, CarboAfrica, KoFlux, NECC, and AfriFlux با مراجعه به وب‌سایت این شبکه fluxnet.fluxdata.org امکان دسترسی و بهره‌برداری از اطلاعات آن مهیا می‌شود.
.
شبکه توزیع سایت‌های FLUXNET طبقه‌بندی‌شده برم بنای سال فعالیت، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 3. شبکه توزیع سایت‌های FLUXNET طبقه‌بندی‌شده برم بنای سال فعالیت
.
- The National Earth Observatory Network (NEON)
NEON از 47 سایت برج زمینی واقع در سراسر 20 حوزه آب‌وهوایی در ایالات‌متحده با یک "سایت اصلی" در هر دامنه واقع‌شده است (در زمان تنظیم سند). هر یک از 20 سایت اصلی زمینی منطقه اکوسیستم متفاوتی را با انواع و اقلیم‌های مختلف پوشش گیاهی نشان می‌دهد. انواع پوشش اراضی مناطق NEON شامل جنگل، مرتع، تندرا و درختچه است. اخذ داده‌های بلندمدت (30 ساله) از NEON مشاهدات اکولوژیکی و اقلیمی مبتنی بر سایت را فراهم می‌کند که می‌تواند با مشاهدات سنجش از راه دور هوایی در مقیاس منطقه‌ای و ملی برای توصیف کاربری اراضی و تغییر فصلی محور آب‌وهوا همراه باشد. در این شبکه pyranometer Kipp & Zonen CMP22 برای اندازه‌گیری اشعه موج‌ کوتاه استفاده می‌شود.با مراجعه به وب‌سایت این مجموعه www.neonscience.org امکان مطالعه آن مهیا می‌شود.
.
نقشه پراکندگی سایت‌های شبکه در سرتاسر ایالات‌ متحده،‌مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع دانشجویان
شکل 4. نقشه پراکندگی سایت‌های شبکه در سرتاسر ایالات‌ متحده
.
- GC-Net
ایستگاه‌های آب‌وهوایی گرینلند (GC-Net) ایستگاه‌های آب ‌وهوایی خودکار (AWS) که در دهه 1990 تأسیس شد، به ‌طور گسترده در ورق یخ گرینلند توزیع‌شده‌اند. در این سایت شار موج‌ کوتاه توسط جفت پیرانومتر دیود فوتوالکتریک LICOR 200SZ اندازه‌گیری می‌شود. پیرانومترها به‌صورت افقی برای اندازه‌گیری لحظه‌ای و چگالی شار تابشی نیمکره‌ای منعکس‌شده و برای تهیه داده‌های میانگین ساعتی موج آلبدو از نمونه‌های 15 ثانیه‌ای استفاده می‌کنند. LI-COR 200SZ ازنظر اندازه و جرم نسبتاً کوچک است و به بدنه سنسور اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری نسبت به رادیومتر های بزرگ‌تر موردنیاز برای محیط ورق یخ، با تغییرات دما تنظیم شوند. سطح ردیاب افقی است و گنبدی برای جلوگیری از جمع شدن یخبندان ندارد. با مراجعه به وب‌سایت این شبکه cires1.colorado.edu/steffen/gcnet امکان بررسی و تعامل داده‌های آن مهیا می‌شود.
.
توزیع مکانی ایستگاه‌های اتوماتیک شبکه GC-NET، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 5. توزیع مکانی ایستگاه‌های اتوماتیک شبکه GC-NET
.
- PROMICE
برنامه نظارت بر صفحه یخ گرینلند (PROMICE) برای اندازه‌ گیری‌های مستقیم مستقر بر برج بر روی یخ و برف به‌ویژه برای ارزیابی عملکرد محصول در یک دامنه جهانی بسیار مفید است. PROMICE در سال 2007 باهدف به دست آوردن بینش در مورد دلایل تغییر بودجه یخبندان بر اساس مشاهدات کمی آغاز شد. داده‌های ایستگاه آب‌وهوایی PROMICE روی گرینلند اندازه‌گیری آلبدو را در منطقه فرسایش ورق یخ فراهم می‌کند، درحالی ‌که سایت‌های GC-Net عموماً در منطقه تجمع قرار دارند. آدرس وب‌سایت این شبکه جهت استفاده از داده‌های آن cires1.colorado.edu/steffen/gcnet می‌باشد
.
توزیع مکانی ایستگاه‌های اتوماتیک شبکه PROMICE، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 6. توزیع مکانی ایستگاه‌های اتوماتیک شبکه PROMICE
.
EUMETSAT stations :
کاتالوگ سایت‌های اعتبارسنجی آلبدوی سطح (SAVS) موجود در وب‌سایت EUMETSAT بیش از 2000 ایستگاه نمونه‌برداری در سراسر جهان را مشخص می‌کند که اندازه‌گیری‌های مرجع آلبدو را برای مقایسه مستقیم ارائه می ‌دهند و یا اندازه‌گیری مفید وضعیت جوی برای ارتباط و مقایسه بین آلبدو های سطحی به‌دست‌آمده از ماهواره استفاده می‌شوند. با تجزیه‌وتحلیل تعدادی از مجموعه داده‌های جانبی، بانک اطلاعاتی SAVS معیارهایی را در مورد ویژگی مکانی-زمانی هر سایت، پایداری زمانی و همچنین همگن بودن پوشش‌های توپوگرافی و زمینی هر سایت ارائه می‌دهد. وب‌سایت رسمی جهت بررسی سایت‌های اعتبارسنجی آلبدوی سطح EUMETSAT savs.eumetsat.int جهت بررسی داده‌های موجود معرفی‌شده است.
.
موقعیت اغلب سایت‌های مستعد مفید برای محصولات آلبدوی به‌دست‌ آمده از ماهواره‌ های ژئواستیشنری که از SAVS به ‌دست ‌آمده است. <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع دانشجویان
شکل 7. موقعیت اغلب سایت‌های مستعد مفید برای محصولات آلبدوی به‌دست‌ آمده از ماهواره‌ های ژئواستیشنری که از SAVS به ‌دست ‌آمده است.
بر اساس یک زیرمجموعه بهینه از سایت‌های اعتبار سنجی SAVS به ‌علاوه سایت‌های کالیبراسیون بیابانی، ابزاری برای اعتبار سنجی آلبدوی سطح SALVAL در چارچوب سرویس تغییر اقلیم Copernicus ارائه شد تا شفافیت و قابلیت ردیابی را در مراحل اعتبارسنجی و فرایند مقایسه محصولات آلبدو ارائه دهد. ابزار SALVAL امکان ارزیابی معیارهای کیفیت مختلف با مقایسه محصولات، مانند کامل بودن محصول، سازگاری مکانی و زمانی و دقت و یک تحلیل کلی آماری از اختلافات بین محصولات آلبدو را فراهم می‌کند. کامل بودن محصول را می‌توان با توزیع مکانی درصد مقادیر ازدست‌رفته، تکامل زمانی مقادیر ازدست‌رفته و طول زمانی مقادیر ازدست‌رفته ارزیابی کرد.
زیرگروه اعتبارسنجی محصولات زمینی از CEOS WGCV چهار سطح را برای اعتبارسنجی مشخص کرده است که بسته به افزایش سطح نمونه‌گیری زمانی و مکانی برای اعتبارسنجی مستقیماً مورداستفاده قرار می‌گیرد. پروتکل اعتبار سنجی سطح آلبدو شامل این جنبه‌ها و نیازهای آن‌ها برای ارزیابی دقت مکانی و زمانی محصولات متفاوت است.

 1. Global Climate Observing System
 2. World Group on Calibration and Validation
 3. Global Terrestrial Observing System
 4. World Meteorological Organization
 5. Committee on Earth Observation Satellites
 6. United Nations Framework Convention on Climate Change

آدرس کوتاه شده: