سه شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۴۲ ۳۸۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
نقشه پراکندگی جغرافیایی سطوح سوخته ناشی از آتش سوزی ها در خرداد ماه 99 در سطح کشور

نقشه پراکندگی جغرافیایی سطوح سوخته ناشی از آتش سوزی ها در خرداد ماه 99 در سطح کشور

بیشترین میزان سطوح سوخته در استان های کهگیلویه و بویر احمد و فارس

در این نقشه با استفاده از مساحت سطح سوخته مستخرج از تصاویر ماهواره ای در خرداد ماه 1399، وضعیت جغرافیایی این سطوح در سطح کشور نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می گردد، استان های واقع در کمربند زاگرس به خصوص استان های کهگیلویه و بویر احمد و فارس بیشترین میزان سطوح سوخته را به خود اختصاص داده اند.
آدرس کوتاه شده: