دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸ ۸۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
از 4 تا 10 مرداد ماه 99

رویدادهای سنجش از دور

از 4 تا 10 مرداد ماه 99

آدرس پرتال جامع سنجش از دور سازمان فضایی ایران RS.ISA.IR

این فیلم به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده از تاریخ 4 تا 10 مرداد ماه 99 در اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.آدرس کوتاه شده: