جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳ ۹۱۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
دریاچه هامون های سیستان از فروردین تا 14 شهریور 1399‏

پایش ماهواره ای

دریاچه هامون های سیستان از فروردین تا 14 شهریور 1399‏

دریاچه های هامون در طول سال ها دوره های خشکی و پرآبی را پشت سر گذاشته اند. در حالیکه وضعیت پر آبی و یا خشکی این دریاچه ها نقش زیادی در زندگی ساکنین و محیط زیست منطقه دارد. به این دلیل مطالعه دریاچه های هامون و بررسی وضعیت آب آنها اهمیت بالایی داشته و این مطالعه نیز به اندازه گیری میزان گستردگی سطح آب آن پرداخته است.

پایش ماهواره ای تصاویر ‏Sentinel-2‎‏ از محدوده دریاچه هامون های سیستان طی 6 ماهه اول سال 99 نشان می دهد که سطح ‏آب این دریاچه ها دارای نوسان و تغییر بوده اند در ابتدای سال بر اثر بارش های بهاری این دریاچه ها آبگیری کرده و به مرور با ‏گرم شدن هوا و استفاده های کشاورزی از مساحت سطح آب آنها کم شده است، به طوری که در 14 شهریور 1399 سطح آب سه ‏دریاچه (هیرمند، صابری و پوزک) حدود 254 کیلومتر مربع برآورد شده است(گراف شماره 1).‏
با توجه به اندازه پیکسل سایر تصاویر سنتینل 2، محدوده آب استخراج شده با استفاده از شاخص های تفکیک آب و گیاه، در ‏مقیاس 1:100000 در نظر گرفته می شود. محدوده آب شامل آب عمیق و آب های گل آلود است. تصاویر در انیمیشن زیر ‏تغییرات سطح آب دریاچه های هامون سیستان ، از 9 فروردین تا 14 شهریور 1399 نشان داده شده است. با توجه به ترکیب ‏باندهای مورد استفاده در تصاویر، پوشش گیاهی در دامنه رنگ قرمز و سطح آب در دامنه رنگ فیروزه ای تا آبی مشاهده می‌شود.تغییرات سطح آب دریاچه هامون های سیستان و بلوچستان از 9 فروردین تا 14 شهریور 1399‏
جدول-1 : تغییرات سطح آب دریاچه هامون های سیستان و بلوچستان از 9 فروردین تا 14 شهریور 1399‏


آدرس کوتاه شده: