سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۷ ۵۴۳
طبقه بندی: محصولات
چچ
اندازه‌ گیری‌ های ماهواره‌ ای و مدل تخمین بارش تجمعی PERSIANN-CCS در سطح کشور از تاریخ 14 تا 17 آذر 99

اندازه‌ گیری‌ های ماهواره‌ ای و مدل تخمین بارش تجمعی PERSIANN-CCS در سطح کشور از تاریخ 14 تا 17 آذر 99

اندازه گیری ماهواره ای بارش ها بر اساس مدل تخمین PERSIANN-CCS قابل بررسی و توضیح می باشد.

اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای و مدل تخمین بارش تجمعی PERSIANN-CCS از بارش‌ها در سطح کشور از تاریخ 1399/09/14 تا 1399/09/17 ساعت 3:30 بامداد بیانگر بیشینه بارش تجمعی برابر با 116 میلیمتر می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌گردد هسته‌های بیشینه بارش درجنوب غربی کشور و در استان‌های بوشهر، ،فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده‌اند.


ندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای و مدل تخمین بارش تجمعی PERSIANN-CCS


آدرس کوتاه شده: