پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۲۱:۰۸ ۳۳۰
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 آذر 1399

پایش ماهواره ای پوشش ابر در سطح کشور در تاریخ 27 آذر 1399

این نقشه از تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس (‏MODIS‏) مستقر بر ماهواره آکوا تهیه گردیده است.

همانطور که در این نقشه مشاهده می شود بخش های وسیعی از کشور در نوارهای شمالی، شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی و مرکزی پوشیده از ابر می باشد. با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده، پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز و ابر به رنگ سفیذ مشاهده می شود.


پوشش  <strong class='sis-keyword'>ابرناکی</strong> کشور در 27 آذر 99 در پرتال سنجش از دورآدرس کوتاه شده: