سه شنبه, ۰۹ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ۸۱۲
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای سیلاب های کشور در آذر ماه سال 1399

پایش ماهواره ای سیلاب های کشور در آذر ماه سال 1399

در آذر ماه 99، برخی استان های کشور به خصوص استان های بوشهر و خوزستان درگیر سیلاب بودند. این سیلاب ها که در دو مقطع زمانی به فاصله یک هفته رخ داد، علاوه بر خسارات مالی و آسیب به زیر ساخت ها، متاسفانه موجب از دست رفتن جان 11 نفر شده است. سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای، اقدام به تهیه و تولید نقشه های پایش سیلاب نموده است که در ادامه ارائه می گردد.

 • پایش سیلاب استان بوشهر ( حد فاصل بندر گناوه تا بندر بوشهر) در تاریخ 1399/9/9:

درروزهای آغازین هفته دوم آذر ماه بارندگی های شدید جنوب کشور باعث شکل گیری سیلاب های گسترده در این مناطق شد. پس از دریافت تصاویر ماهواره راداری Sentinel-1، نقشه پایش سریع سیلاب استان بوشهر حد فاصل دو بندر بوشهر و گناوه تهیه گردید. بر اساس پایش انجام شده مشخص شد که حدود 458 کیلومتر مربع از این محدوده تحت تاثیر سیلاب بودند و همچنین در بیش از 29 کیلومتر از راه های مواصلاتی ما بین این دو بندر نیز رد سیلاب دیده شده است (شکل 1)


نقشه پهنه سیلاب استان بوشهر ( حد فاصل بندر گناوه تا بندر بوشهر) در تاریخ 1399/9/9

شکل-1 : نقشه پهنه سیلاب استان بوشهر ( حد فاصل بندر گناوه تا بندر بوشهر) در تاریخ 1399/9/9


 • پایش سیلاب بندر ماهشهر در تاریخ 1399/9/9:

یکی از مناطق مهم درگیر سیلاب بندر ماهشهر بوده است. در تصاویر دریافتی ماهواره Sentinel-1، مشخص شد که مساحت پهنه سیلابی بیش از 368 کیلومتر مربع بوده است که نشان از بزرگی این سیلاب در این منطقه می باشد. همانطور که در نقشه زیر مشخص است این بندر در محاصره پهنه های سیلابی و 14 کیلومتر از راه های مواصلاتی این بندر نیز تحت تاثیر سیلاب بوده اند.


نقشه پهنه سیلاب بندر ماهشهر در تاریخ 1399/9/9

شکل-2 : نقشه پهنه سیلاب بندر ماهشهر در تاریخ 1399/9/9


 • پایش سیلاب بندر دیلم در تاریخ 1399/9/9:

پایش ماهواره ای تصاویر ماهواره ای Sentinel-1، نشان می دهد که بندر دیلم در استان بوشهر نیز درگیر سیلابی به مساحت 48 کیلومتر مربع بوده است. همانطور که در شکل 3 مشخص است سیلاب بیشتر مناطق این بندر را در بر گرفته بوده است.


نقشه پهنه سیلاب بندر دیلم در تاریخ 1399/9/9

شکل-3 : نقشه پهنه سیلاب بندر دیلم در تاریخ 1399/9/9


 • پایش سیلاب مناطق جنوبی استان خوزستان در تاریخ 1399/9/9:

پایش ماهواره ای استان خوزستان نشان می دهد که علاوه بر بندر ماهشهر شهرهای رامشیر، امیدیه و شرق اهواز نیز تحت تاثیر سیلابی به مساحت 953 کیلومتر مربع هستند. همچنین اثرات این سیلاب در 96 کیلومتر از راه های مواصلاتی این محدوده دیده شده است.


نقشه پهنه سیلاب مناطق جنوبی استان خوزستان در تاریخ 1399/9/9

شکل-4 : نقشه پهنه سیلاب مناطق جنوبی استان خوزستان در تاریخ 1399/9/9


 • پایش ماهواره ای شهر مروست در استان یزد در تاریخ 1399/9/17:

از ابتدای هفته سوم آذر ماه، استان های بیشتری از کشور نیز درگیر سیلاب شدند که یکی از آن ها استان یزد بوده است. پس از کاهش میزان ابرناکی با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2، سازمان فضایی ایران اقدام به انتشار نقشه های پایش سیلاب مناطق مختلف از جمله شهر مروست استان یزد نمود. پردازش تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که پهنه های سیلابی و رد آن مناطق مسکونی نزدیک شهر مروست تحت تاثیر قرار داده است. نقشه پایش این منطقه در شکل 5 مشخص شده است. بر اساس بررسی های آماری، مساحت سیلاب این منطقه حدود 120 کیلومتر مربع بوده و همچنین به بیش از 700 هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه نیز آسیب وارد شده است.


نقشه پهنه سیلاب در نواحی مسکونی نزدیک به شهر مروست در استان یزد در تاریخ 1399/9/17

شکل-5 : نقشه پهنه سیلاب در نواحی مسکونی نزدیک به شهر مروست در استان یزد در تاریخ 1399/9/17


 • پایش ماهواره ای منطقه پارسیان در مرز استان هرمزگان و بوشهر در تاریخ 1399/9/17:

مناطق مسکونی محدوده شهرستان پارسیان در هفته سوم آذر ماه درگیر سیلابی به مساحت حدود 8/7 کیلومتر مربع شدند. اگرچه در تصاویر ماهواره ای پس از این حادثه اثراتی از سیلاب در راه های مواصلاتی اصلی این محدوده دیده نشد اما به دلیل ریزش کوه، 5 نفر جان خود را در این سیلاب از دست دادند و چندین روستا در محاصره سیلاب درآمدند.


نقشه پهنه سیلاب منطقه پارسیان در مرز استان هرمزگان و بوشهر در تاریخ 1399/9/17

شکل-6 : نقشه پهنه سیلاب منطقه پارسیان در مرز استان هرمزگان و بوشهر در تاریخ 1399/9/17


 • پایش ماهواره ای بندر گناوه و بندر ریگ در استان بوشهر در تاریخ 1399/9/18:

پس از گذشت یک هفته از سیلاب اولیه بندر گناوه، مناطق مسکونی نزدیک این بندر و بندر ریگ دچار سیلاب مجدد شدند. بر اساس پایش ماهواره ای انجام شده، مساحت سیلاب این محدوده حدود 93 کیلومتر مربع تشخیص داده شد. همچنین مشخص شد که سیلاب، دو بندر ریگ و بندر گناوه به همراه روستای توابع آن ها را در محاصره قرار داده و این سیلاب 1658 هکتار از زمین های کشاورزی و 18 کیلومتر از راه های مواصلاتی را تحت تاثیر قرار داده است.


نقشه پهنه سیلاب بندر گناوه و بندر ریگ در استان بوشهر در تاریخ 1399/9/18

شکل-7 : نقشه پهنه سیلاب بندر گناوه و بندر ریگ در استان بوشهر در تاریخ 1399/9/18


 • پایش ماهواره ای بندر دیلم در تاریخ 1399/9/18:

پس از گذشت یک هفته از سیلاب اولیه بندر دیلم، مناطق مسکونی نزدیک این بندر دچار سیلاب مجدد شدند. بر اساس پایش ماهواره ای انجام شده با استفاده از ماهواره Sentinel-2، مساحت سیلاب این محدوده حدود 66 کیلومتر مربع تشخیص داده شد. همچنین مشخص شد که بندر دیلم به همراه روستا های توابع آن از جمله لیلتین و بویرات در محاصره سیلاب بودند و این سیلاب 13 کیلومتر از راه های مواصلاتی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس اطلاعات اداره آمار تخمین زده می شود حدود 29 هزار نفر جمعیت از دو سیلاب این ماه بندر دیلم متاثر شده اند.


نقشه پهنه سیلاب بندر دیلم در تاریخ 1399/9/18

شکل-8 : نقشه پهنه سیلاب بندر دیلم در تاریخ 1399/9/18


 • پایش ماهواره ای بندر بوشهر در تاریخ 1399/9/20:

پس از گذشت یک هفته از سیلاب اولیه بندر بوشهر، مناطق مسکونی نزدیک این بندر دچار سیلاب مجدد شدند. بر اساس پایش ماهواره ای انجام شده به کمک ماهواره Sentinel-2 مساحت سیلاب این محدوده حدود 22 کیلومتر مربع تشخیص داده شد. همچنین مشخص شد که بندر بوشهر به همراه 8 روستای تابعه در محاصره سیلاب بودند و این سیلاب 13 کیلومتر از راه های مواصلاتی را تحت تاثیر قرار داده است.


 نقشه پهنه سیلاب بندر بوشهر در تاریخ 1399/9/20

شکل-9 : نقشه پهنه سیلاب بندر بوشهر در تاریخ 1399/9/20


جمع بندی

 • در استان خوزستان تعداد 4 سکونتگاه شهری و 48 سکونتگاه روستایی و همچنین 88 کیلومتر از راه‌ های مواصلاتی در ماهشهر، سربندر، امیدیه، رامشیر و شرق اهواز تحت سیلاب و آبگرفتگی قرار گرفتند. نقشه کلیه مناطق تحت مخاطره بلافاصله پس از وقوع سیلاب با استفاده از داده‌ های ماهواره‌ ای دریافتی، تولید و در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور و جمعیت هلال احمر ج.ا.ایران قرار گرفت.
 • در استان بوشهر 4 سکونتگاه شهری، 15 سکونتگاه روستایی و 60 کیلومتر از راه‌ های مواصلاتی در بوشهر، گناوه، برازجان و بندردیلم تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. نقشه کلیه مناطق تحت مخاطره بلافاصله پس از وقوع سیلاب با استفاده از داده‌ های ماهواره‌ ای دریافتی، تولید و در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور و جمعیت هلال احمر ج.ا.ایران قرار گرفت.
 • در استان یزد و در شهرستان مروست 700 هکتار از زمین‌ های کشاورزی تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند.

به منظور مشاهده نقشه های سیلاب در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای سیلآدرس کوتاه شده: