جمعه, ۱۹ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۷ ۹۲۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای سد گاوشان شهرستان کامیاران (استان کردستان) از سال 1382 تا 1399‏

پایش ماهواره ای سد گاوشان شهرستان کامیاران (استان کردستان) از سال 1382 تا 1399‏

مطالعه مراحل ساخت تأسیسات بزرگی همچون سد ها نیاز به اطلاعات مکانی در دوره های تاریخی دارد که تصاویر ماهواره ای تکراری این ‏امکان را فراهم می آورد. در این مطالعه روند ساخت سد گاوشان مورد بررسی قرار گرفته است.‏

سد مخزنی گاوشان در شهرستان کامیاران (استان کردستان) در 45 کیلومتری جنوب شهر سنندج و 90 کیلومتری شهر کرمانشاه واقع ‏شده است (شکل شماره1). این سد در سال 25 بهمن 1383 افتتاح شد. هدف از ساخت این سد مهار آب رودخانه گاوه رود، ذخیره و ‏انتقال آب آن به حوضه آبریز کرخه می باشد. همچنین تامین آب شرب کرمانشاه و آب مورد نیاز کشاورزی زمین های دشت بیلوار و میان ‏دربند از دیگر اهداف این سد به شمار می رود. اشکال ‏‎2‎‏ و ‏‎3‎‏ تصاویر قبل و بعد از احداث سد را نمایش میدهد.‏


موقعیت سد گاوشان‏
شکل-1 : موقعیت سد گاوشان‏


تصویر سد گاوشان (قبل از احداث) در سال 1382/10/10
شکل-2: تصویر سد گاوشان (قبل از احداث) در سال 1382/10/10


وقعیت سد گاوشان (بعد از احداث) در سال 1399/06/10
شکل-3 : موقعیت سد گاوشان (بعد از احداث) در سال 1399/06/10


همچنین جهت برآورد مساحت سطح آب سد گاوشان از تصاویرماهواره ای سنتینل-2 برای سال های 1398 و 1399 استفاده شده است. ‏پایش ماهواره ای سطح آب پشت سد نشان می دهد که مساحت سد در تاریخ 29/08/1399 حدود 1303 هکتار بوده و در تاریخ ‏‏24/08/1398 حدود 1286 هکتار برآورد شده است (اشکال 4 و 5). بنظر می‌رسید افزایش مساحت سطح سد در سال 1399 ناشی از ‏افزایش میزان بارندگی بوده است. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می شود پوشش گیاهی به رنگ قرمز و محدوده سد به رنگ زرد نشان ‏داده شده است.‏


تصویر ماهواره ای سنتیتل 2 از سد گاوشان در سال 1398/08/15
شکل-4 : تصویر ماهواره ای سنتینل-2 از سد گاوشان در سال 1398/08/24


تصویر ماهواره ای سنتیتل 2 از سد گاوشان در سال 1399/08/29
شکل-5 : تصویر ماهواره ای سنتینل-2 از سد گاوشان در سال 1399/08/29


آدرس کوتاه شده: