دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰ ۳۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای و محاسبه سطح پوشش برف 14 دی ماه 1399

پایش ماهواره ای و محاسبه سطح پوشش برف 14 دی ماه 1399

در این گزارش نقشه های سطح پوشش برف برای تاریخ 14 دی ماه 1399 برای کل کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای مادیس، ارائه گردیده است.

پایش ماهواره ای پوشش برف نشان می دهد، بیشترین مساحت سطح برف در استان آذربایجان شرقی حدود 10133 کیلومترمربع بوده و حداقل آن در استان های کرمانشاه، یزد، قم و خراسان جنوبی (کمتر از 50 کیلومترمربع) مشاهده شده است. اگرچه در استان های سیستان و بلوچستان، ایلام، هرمزگان و بوشهر در تاریخ فوق بارش بصورت برف اتفاق نیافتاده است.


تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3

شکل-1 : تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3


تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3، درصد احتمال وجود برف

شکل-2 : تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3، دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نمایش می دهد


آدرس کوتاه شده: