دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰ ۱۶۱
طبقه بندی: محصولات
چچ
پایش ماهواره ای و محاسبه سطح پوشش برف 14 دی ماه 1399

پایش ماهواره ای و محاسبه سطح پوشش برف 14 دی ماه 1399

در این گزارش نقشه های سطح پوشش برف برای تاریخ 14 دی ماه 1399 برای کل کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای مادیس، ارائه گردیده است.

تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3

شکل-1 : تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3


تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3، درصد احتمال وجود برف

شکل-2 : تصویر ماهواره ترا مربوط به تاریخ 1399/10/14، ساعت 10:36AM، ترکیب باندی 1-4-3، دامنه رنگ سبز تا قرمز درصد احتمال وجود برف را نمایش می دهد


به منظور مشاهده نقشه های پایش برف در کشور در سایر ماه های سال جاری و سال های گذشته به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایش ماهواره ای برف


آدرس کوتاه شده: