سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۰۵ ۵۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات کاربری شهر سمنان طی 15 سال اخیر

پایش ماهواره ای تغییرات کاربری شهر سمنان طی 15 سال اخیر

در این مطالعه، با استفاده از تصاویرماهواره ای Google Earth، تغییرات کاربری شهر سمنان از سال 1384 تا سال 1399 مورد پایش قرار گرفته است. تفسیر تصاویر ماهواره ای ، به وضوح رشد شهر را در ورودی های سه گانه شهر نشان می‌دهد.

شهر سمنان، مرکز سیاسی هفتمین استان پهناور کشور (استان سمنان) می‌ باشد. این شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته است و آب و هوای آن خشک و معتدل می‌ باشد. شهرستان سمنان از شمال با شهرستان مهدیشهر، از شرق با شهرستان دامغان، از غرب با شهرستان سرخه و از جنوب با کویر و استان اصفهان همسایه است و مناطقی چون دشت کویر، ریگ جن و تپه های حصار از مهم ترین ویژگی های جغرافیایی این شهر به شمار می‌روند (ویکی پدیا). این شهر بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، با جمعیت 185129 نفر، از شهرهای بزرگ استان محسوب می‌ شود و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۱۱۳۰ متر است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن). با استفاده از تصاویر ماهواره ای Google Earth، تغییرات کاربری شهر سمنان از سال 1384 تا سال 1399، مورد پایش قرار گرفته است. تفسیر تصاویر ماهواره ای ، به وضوح رشد شهر را در ورودی های سه گانه شهر نشان می‌ دهد. همانطور که مشاهده می شود تغییرات کاربری صورت گرفته از اراضی بایر به مسکونی و تجاری بوده و در بازه زمانی 15 ساله اخیر، حدود 557 هکتار از اراضی بایر به مناطق مسکونی و تجاری تبدیل شده اند. یکی از نکات مثبتی که در این تغییرات دیده می‌ شود این است که بر خلاف شهرهای دیگر کشور، اراضی کشاورزی این شهر کمتر دستخوش تغییرات شده اند. شکل شماره 1تا 4، رشد و توسعه شهر سمنان را از سال 1384 تا 1399 نمایش می دهد.


محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1384/3/28، <strong class='sis-keyword'>اخبار <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

شکل-1: محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1384/3/28


محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1392/2/10، <strong class='sis-keyword'>اخبار <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

شکل-2: محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1392/2/10


محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1396/7/24، <strong class='sis-keyword'>اخبار <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

شکل-3: محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1396/7/24


محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1399/7/21، <strong class='sis-keyword'>اخبار <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

شکل-4: محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1399/7/21


در شکل شماره 5، محدوده هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند به خوبی تغییرات کاربری حادث شده در این شهر را نمایش می‌ دهند و مجموع مساحت آنها حدود 557 هکتار می‌ باشد.


محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1399/7/21، <strong class='sis-keyword'>اخبار <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

شکل-5: محدوده فیزیکی شهر سمنان تاریخ 1399/7/21


همانطور که در شکل شماره 6 مشاهده می شود محدوده ها با رنگ قرمز جزء اراضی بایر بوده که طی 15 سال اخیر کاربری آن به اراضی مسکونی تغییر یافته است.


نمایش توسعه فیزیکی شهر سمنان (کادرهای قرمز رنگ) طی 15 سال اخیر بر روی تصویر ماهواره ای به تاریخ 1384/3/28

شکل-6: نمایش توسعه فیزیکی شهر سمنان (کادرهای قرمز رنگ) طی 15 سال اخیر بر روی تصویر ماهواره ای به تاریخ 1384/3/28


منابع :

 • سمنان/wikipedia.org/wiki/fa
 • سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال-1395

آدرس کوتاه شده: