سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱ ۶۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای غلظت دی اکسید نیتروژن روز ‌27 دی 1399 در هوای کشور و استان های تهران و اصفهان

پایش ماهواره ای غلظت دی اکسید نیتروژن روز ‌27 دی 1399 در هوای کشور و استان های تهران و اصفهان

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه به اندازه گیری میزان گاز NO2 در اتمسفر پرداخته شده است.

با پردازش تصاویر ماهواره ای Sentinel-5p میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 27 دی ماه 1399 برای هوای کشور اندازه گیری شد. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 0.000037 مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استان های تهران ،البرز، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و خوزستان مشاهده می شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور نسبت به شنبه هفته قبل (20 دی) حدود 25 درصد کاهش داشته است. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 20 دی 1399 برابر با 0.0000493 می باشد.


میزان دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر کشور


با پردازش تصاویر ماهواره ای Sentinel-5p میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 27 دی ماه 1399 برای استان تهران نیز اندازه گیری گردید. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 0.000398 مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهر تهران، اسلامشهر، قدس پردیس و پاکدشت مشاهده می شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در استان تهران نسبت به شنبه هفته قبل (20 دی) حدود 40 درصد کاهش داشته است. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 20 دی 1399 برابر با 0.000664 می باشد.


میزان دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر استان تهران


میزان دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر استان تهران


با پردازش تصاویر ماهواره ای Sentinel-5p میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 27 دی ماه 1399 برای استان اصفهان اندازه گیری گردید. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 0.0000445 مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهر اصفهان، خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد و لنجان مشاهده می شود.


میزان دی اکسید نیتروژن موجود در اتمسفر استان اصفهان


آدرس کوتاه شده: